PARTNER PORTALU
  • BGK

Stolica staży

  • AT    15 lipca 2012 - 09:34
Stolica staży

Dzięki projektowi „Stolica staży” w Warszawie 125 pracowników ośrodków badawczych i przedsiębiorstw (MŚP) weźmie udział w stażach naukowych.
Współfinansowany środkami UE projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych pracowników warszawskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz badaczy.

Czas na innowacje


Projekt „Stolica Staży” realizowany będzie przez spółkę Consulting Plus w partnerstwie z miastem stołecznym Warszawą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjent specjalizuje się m.in. w doradztwie w zakresie ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej na zlecenie naukowców, MŚP oraz jednostek naukowych.

To już czwarty projekt stażowy realizowany przez Consulting Plus, a pierwszy w partnerstwie z m.st. Warszawa. Współpraca z miastem pozwoli na organizację dwukrotnie większej liczby staży. Realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2012 r., a zakończy we wrześniu 2014 r.

Grupę docelową stanowić będą pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni jednostek naukowych oraz warszawscy przedsiębiorcy z sektora MŚP i ich pracownicy. Łącznie zorganizowanych zostanie 125 staży, dzięki którym nastąpi transfer wiedzy i zostanie zainicjowana współpraca świata nauki i biznesu.

W ramach projektu 75 staży odbędzie się w jednostkach naukowych, zaś uczestnikami będą pracownicy stołecznych MŚP. W przedsiębiorstwach szkolić się będzie 50 naukowców. Wszystkie staże będą trwały min. 3 miesiące, co pozwoli uczestnikom poznać środowisko, w które wejdą oraz rozwijać innowacyjne i efektywne koncepcje.

Działamy, by wspierać małych i średnich przedsiębiorców, bo to od nich zależy sukces gospodarczy Warszawy. Dlatego pracujemy nad stworzeniem zaplecza instytucjonalnego w postaci chociażby Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6, w którym się właśnie znajdujemy. Jesteśmy otwarci na współpracę, czego dowodem może być chociażby ten projekt – mówił Maciej Fijałkowski, dyrektor stołecznego Biura Funduszy Europejskich.

Staże w MŚP

Praca stażysty będzie skupiała się na stworzeniu nowego lub udoskonaleniu istniejącego niepowtarzalnego rozwiązania, np. produktu, usługi czy procesu, opracowanego indywidualnie dla przedsiębiorstwa i będącego odpowiedzią na jego zidentyfikowane potrzeby.

Stażyści–naukowcy będą mieli możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w planowaniu i wdrażaniu projektów innowacyjnych, co wzbogaci badania naukowe o aspekty ich praktycznego wykorzystania.

Przyjmując pracownika naukowego przedsiębiorca zwiększy potencjał badawczy swojego zespołu przy zachowaniu niskich kosztów, a pracownik naukowy nawiąże ciekawą współpracę.

Staże w jednostkach naukowych

Staże stanowić będą wsparcie w podnoszeniu specjalistycznych kompetencji pracowników warszawskich MŚP. Jednostki naukowe będą gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego staży. Programy będą dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa, tak, aby poradzić sobie z brakiem specjalistycznej wiedzy pracownika na konkretnym stanowisku lub z niedostatkami infrastruktury badawczej w firmie.

Wiedza będzie przekazywana w sposób teoretyczny oraz praktyczny, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Stolica kluczowym partnerem

Warszawa jest miastem o znacznym potencjale innowacyjnym. Pozwala przedsiębiorcom rozwinąć skrzydła, a warszawskie uczelnie kształcą pracowników. Miasto st. Warszawa jako partner oferuje bogate doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Miasto realizuje także trzy projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, które są komplementarne z obecnym projektem.

Są to: Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6, Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56 i Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Innowacji Filtrowa 1a.

Stołeczne Centra Przedsiębiorczości mają służyć jako instrument do pobudzania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Warszawy. Celem będzie także udzielanie wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracy jednostek naukowych i biznesu.

Transfer wiedzy

Efektem realizacji projektu „Stolica Staży” będzie zwiększenie transferu wiedzy i rozwiązań technologicznych ze środowisk naukowych do biznesu, kształtowanie postaw proinnowacyjnych, a także zintensyfikowana współpraca naukowców, twórców i przedsiębiorców.

Projekt uzyskał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Wartość projektu to ok. 4 mln zł. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.