PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie: Ponad 14 mln zł z EFS na projekty społeczne i zatrudnieniowe

  • PAP/jm    30 czerwca 2016 - 18:18

• Projekty edukacyjne, podnoszące kwalifikacje bezrobotnych oraz wspierające rodziny z trudnościami wychowawczymi będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
• 15 inicjatyw otrzymało wsparcie z UE, kwotą 14,4 mln zł.
W czwartek (30 czerwca) przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji społecznych oraz zarządu województwa, podpisali w Kielcach umowy na dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy unijnych.

Inicjatywy, które otrzymały dofinansowanie, to tzw. projekty miękkie - dotowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO. W latach 2007-2013 środki te były dostępne w programie Kapitał Ludzki.

Jak ocenił marszałek województwa Adam Jarubas, projekty miękkie często przegrywają wizerunkowo z inwestycjami, choć są tak samo istotne.

- Najczęściej skupiamy się na dużych inwestycjach, które są ważne szczególnie w takim regionie jak świętokrzyskie - gdzie są duże zapóźnienia infrastrukturalne. Ale nie mniejsze dystanse rozwojowe musimy nadrabiać w obszarze kapitału społecznego, integracji społecznej. Mamy świadomość tego, że Polska w całości, ale szczególnie regiony Polski wschodniej mają w indeksie zaufania, kapitału społecznego, wiele do nadrobienia - podkreślił.

Pomoc dla bezrobotnych

Część przedsięwzięć dotyczy podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych, aby zyskali szanse powrotu na rynek pracy. Przykładem jest projekt "Dobry Zawód - Lepsze Życie", realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, we współpracy z sześcioma gminami powiatu buskiego.

Przedsięwzięcie to, wsparte ponad 1,4 mln zł, będzie realizowane do końca 2017 r. Zakłada pomoc dla stu osób zagrożonych ubóstwem - m. in. wielomodułowe kursy zawodowe, półroczny płatny staż i zatrudnienie na co najmniej trzy miesiące u pracodawców.

- Dostosowujemy osoby, które będą beneficjantami tego projektu, do rynku pracy. Nasz powiat ma charakter uzdrowiskowy i rolniczy. Szukamy takich zawodów i kursów, które będą adekwatne do potrzeb naszych pracodawców - wyjaśniał dziennikarzom dyrektor buskiego PCPR, Andrzej Smulczyński.

Wsparcie zawodówek

Z kolei projekt wsparcia szkolnictwa zawodowego, będzie realizował kielecki Zakład Doskonalenia Zawodowego, w partnerstwie ze Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową. Ok. 40 uczniów szkół ZDZ na kierunkach technik logistyk i technik informatyk, skorzysta z dodatkowych zajęć i kursów branżowych, nauki specjalistycznego języka angielskiego i staży u pracodawców. Przedsięwzięcie, dofinansowane niemal 900 tys. zł, będzie realizowane w przyszłym roku szkolnym.

Pomoc dla rodzin z problemami

Wsparcie pracy socjoterapeutycznej, usług asystenta rodziny w mieszkaniach chronionych oraz dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze i rodzin pieczy zastępczej, zakłada projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, dofinansowany kwotą ponad 1,3 mln zł.

Jak mówiła dyrektor tej instytucji Anna Bielna, pomoc otrzyma 15 rodzin z gmin Łopuszno, Masłów i Górno, samotni rodzice, dla których zostaną uruchomione trzy mieszkania chronione oraz 200 rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Przedsięwzięcie realizowane do 2018 r. obejmuje m.in. wparcie terapeutyczne rodzin i asystentów rodzin w nowych metodach pracy, dodatkowe zajęcia dla dzieci podnoszące ich szkolne kompetencje i rozwijające zainteresowania, wsparcie koordynatorów rodzin pieczy zastępczej oraz wspólne warsztaty i wyjazdy dla rodzin.

Dzięki ponad 3,1 mln zł unijnego dofinansowania Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego zorganizuje sieć świetlic podwórkowych dla dzieci i młodzieży w ok. 40 gminach województwa. Projekt będzie realizowany przez dwa lata, a w ciągu roku pod opieką drużynowych i młodszych instruktorów harcerskich znajdzie się ok. 560 osób. Młodzi ludzie co tydzień będą wspólnie spędzali czas na podwórkach, a w razie gorszej pogody - w szkolnych klasach czy harcówkach. Będą też rajdy i biwaki.

Jak powiedział komendant kieleckiego ZHP Tomasz Rejmer, głównym celem funkcjonowania świetlic jest wsparcie wychowania dzieci w rodzinie - w oparciu o metodę harcerską. Placówki będą działały od października.

W ramach RPO na lata 2014-2020, woj. świętokrzyskie ma wykorzystać ok. 1,4 mld euro środków UE. Ponad 980 mln euro ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 380 mln euro - z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.