PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie szkoli bezrobotnych i przedsiębiorców

  • AT/mat. pras.    7 listopada 2011 - 21:35
Świętokrzyskie szkoli bezrobotnych i przedsiębiorców

Prawie 150 bezrobotnych mieszkańców województwa świętokrzyskiego, skorzystało z doradztwa zawodowego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, a także z licznych szkoleń i staży organizowanych przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.
Zorganizowanie zajęć było możliwe dzięki realizacji projektów „OdNowa” oraz „Kuźnia nowych możliwości” finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Już od 15 listopada 2011 r. osoby pracujące, posiadające co najwyżej średnie wykształcenie mogą składać formularze zgłoszeniowe do projektu „Sięgnij po wiedzę – sięgnij po awans”. Natomiast od stycznia 2012 roku rozpocznie się rekrutacja do projektu „Innowacje w zarządzaniu – skuteczność w biznesie i „SPeS”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i kadry zarządzającej świętokrzyskich MŚP. Z obu nowych projektów szkoleniowych skorzysta łącznie 435 osób.
 
Od 2006 roku KSWP systematycznie wspiera proces aktywizacji zawodowej oraz podnosi kwalifikacje osób bezrobotnych, pracujących i przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego. 30 września br. zakończyły się ostatnie gwarantowane staże zawodowe dla bezrobotnych, którzy zgłosili się do udziału w projekcie „Kuźnia nowych możliwości”, realizowanego w ramach priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” z Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
na regionalnym rynku pracy”.

Adresatami inicjatywy były osoby w wieku powyżej 45 roku życia, mieszkający na terenie powiatu koneckiego i włoszczowskiego. Ze wsparcia skorzystały 84 osoby, a 33 beneficjentów pozostających bezrobotnymi od dłuższego  czasu, odbyło pięciomiesięczne płatne staże zawodowe.

W trakcie projektu przeprowadzano konsultacje, podczas których przygotowane zostały dla każdego uczestnika projektu Indywidualne Plany Działania, uwzględniające obecną sytuację życiową beneficjentów oraz bieżące warunki umożliwiające wejście im na rynek pracy. Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności min. z zakresu pisania CV i listu motywacyjnego, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej, a także wykorzystania nowoczesnych technologii (min. Internetu) w poszukiwaniu zatrudnienia.

Wciąż trwa projekt „OdNowa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS z Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, skierowany do 60 osób bezrobotnych z powiatu skarżyskiego i starachowickiego. Do tej pory z pomocy KSWP skorzystały 63 osoby, a 28 uczestników zdobyło praktyczną wiedzę i doświadczenie odbywając staże zawodowe.

- Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy pomóc osobom bezrobotnym w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych i przyczynić się do poprawy kondycji rynku pracy w regionie. Pierwotnie planowaliśmy uruchomić jedynie 20 staży, jednak dzięki efektywnej realizacji działań oraz oszczędnościom w projekcie, udało nam się zorganizować 8 kolejnych staży- zaznacza Prezes Zarządu i Dyrektor KSWP, Marek Mika.

Beneficjenci mieli możliwość udziału w warsztatach psychologicznych, opracowaniu indywidualnej ścieżki powrotu na rynek pracy wraz z nauką nowoczesnych metod poszukiwania zatrudnienia, a także udziału w wyjazdowych warsztatach motywacyjnych służących integracji społecznej.

Ponadto zrealizowano szkolenia z zakresu sprzedaży z obsługą komputera i kasy fiskalnej, florystyki oraz podstaw obsługi komputera i Internetu. Kursantom zwracano również uwagę na prawidłowe postrzeganie i eliminowanie błędów w ocenie swoich szans na podjęcie zatrudnienia.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.