PARTNER PORTALU
  • BGK

Szansa na powrót do pracy, pierwsze umowy w ramach nowego RPO

  • bad    22 września 2015 - 18:42
Szansa na powrót do pracy, pierwsze umowy w ramach nowego RPO
Pierwsze umowy w ramach RPO WZP podpisane. Fot. wzp.pl

Staż, zatrudnienie subsydiowane czy praktyki, szansą na powrót na rynek pracy. W sumie do blisko 4 tysięcy osób bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego trafi aż 43 mln zł.
To pierwsze środki uruchomione z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, których celem jest kompleksowe wsparcie i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podpisał umowy z 20 Powiatowymi Urzędami Pracy z Województwa Zachodniopomorskiego.

- Jako pierwsi ze środków nowego RPO skorzystają jedni z najbardziej potrzebujących, ci, którzy chcą wrócić do aktywności zawodowej. Na początek ruszamy z pulą aż 43 mln zł, to szansa na staż,  czy zdobycie nowego zawodu. Co ważne, po pieniądze będą mogli sięgnąć również przedsiębiorcy. Tym którzy szukają pracy, ale i tym którzy szukają pracowników, życzę wytrwałości i determinacji. Z kolei dla nas, te środki to wyzwanie, by systematycznie i skutecznie walczyć o miejsca pracy dla mieszkańców regionu - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Do 20 urzędów pracy trafi blisko 43 mln zł

Najwięcej środków na kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych otrzymały Powiatowe Urzędy Pracy ze Szczecina, Koszalina i Stargardu Szczecińskiego. W sumie do 20 PUP-ów trafi blisko 43 mln zł. Dzięki tym środkom osoby bezrobotne będą mogły skorzystać ze wsparcia w aktywnym poszukiwaniu pracy i działaniu na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pomoc trafi do osób, które ukończyły 29 lat i znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. To głównie osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane. Pomoc jest skierowana do 3 792 osób bezrobotnych, w tym m.in. do 1 980 osób długotrwale bezrobotnych, 809 osób w wieku powyżej 50 lat i 141 osób niepełnosprawnych. Realizacja projektów przewidziana jest do 31 marca 2016 roku.

Wsparcie będzie oferowane w ramach projektów prowadzonych przez 20 Powiatowych Urzędów Pracy. To pierwsi beneficjenci, którzy otrzymają w sumie 43 mln zł w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Umowa w ramach RPO WZ, dotyczy Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

W latach 2007-13 WUP w Szczecinie, na walkę z bezrobociem przeznaczył z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki blisko 800 mln zł. W nowej perspektywie w ramach RPO 2014-2020, na oś VI Rynek Pracy (działania mające na celu efektywniejsze wykorzystanie kapitału ludzkiego na rynku pracy) trafi blisko 600 mln zł.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim na koniec lipca 2015 roku wyniosła 78 401 osób, a zatem zmniejszyła się w porównaniu z czerwcem 2015 roku o 3 034 osoby, natomiast w porównaniu z lipcem 2014 roku aż o 13 818 osób. Stopa bezrobocia wyniosła w lipcu 2015 r. 13,2% i zbliża się do najniższego poziomu notowanego w 2008 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.