PARTNER PORTALU
  • BGK

Szansa na pracę dla niepełnosprawnych intelektualnie

  • AW    23 sierpnia 2013 - 18:30
Szansa na pracę dla niepełnosprawnych intelektualnie

20 osób dotkniętych niepełnosprawnością psychiczną i umysłową, które biorą udział w projekcie „Praca bez stopni” rozpoczęło staże w śląskich zakładach pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.
8 pracodawców, w tym 6 firm z terenu Rudy Śląskiej, zatrudniło na staż uczestników projektu „Praca bez stopni". Beneficjenci projektu będą pracowali na przygotowanych dla nich stanowiskach m.in. ogrodnika, magazyniera, montera wyrobów z tworzyw sztucznych, czy robotnika gospodarczego. Zatrudnienie jest drugim etapem projektu „Praca bez stopni", który rudzki PUP realizuje od 1 czerwca br. i który potrwa do 30 czerwca 2015 roku.

Dzięki kompleksowej pomocy, która objęła wsparcie psychologiczne, warsztaty z zakresu poszukiwania pracy oraz organizację grupy wsparcia z elementami grupy edukacyjnej, beneficjenci projektu z sukcesem przystąpili do uczestnictwa w stażach.

Podczas ich realizacji uczestnicy mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu Pracy - Trenerów Pracy, specjalnie oddelegowanych do realizacji projektu, do których mogą się zwrócić z każdym problemem, na jaki napotkają, zarówno w trakcie stażu, jak i poza nim.

- Trenerzy Pracy odwiedzają uczestników projektu w miejscu odbywania stażu, sprawdzają ich postępy w zdobywaniu doświadczenia zawodowego, udzielają wsparcia stażystom w razie pojawienia się ewentualnych problemów na gruncie zawodowym czy też zdrowotnym - tłumaczy Agnieszka Skudlik z Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Warto zaznaczyć, iż uczestnicy projektu podczas staży mogą liczyć również na wsparcie Urzędu Pracy w postaci refundacji kosztów dojazdu na staż, jak również wypłaty stypendium stażowego. - Za sprawą staży osoby biorące udział w projekcie mają okazję do zaistnienia na rynku pracy oraz przekonania do siebie i swojej niepełnosprawności pracodawców, co umożliwi im nabycie cennego doświadczenia zawodowego - podkreśla Paweł Karaś, kierownik działu ds. projektów rudzkiego PUP.

W przyszłym roku do udziału w projekcie zostanie zaproszonych kolejne 40 osób bezrobotnych, których niepełnosprawność wynika z natury fizycznej- uszkodzenia narządów ruchu/układu krążenia oraz sensorycznej- uszkodzenia narządów zmysłu i które są zarejestrowane w tutejszym Urzędzie Pracy.

- Chcemy w miarę naszych możliwości zaktywizować osoby borykające się z różnymi ograniczeniami zdrowotnych, które napotykają szczególne trudności w znalezieniu pracy - mówi Beata Płaczek, zastępca dyrektora PUP. - Zapraszamy więc takie osoby do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 771 59 20 lub w siedzibie naszego urzędu - dodaje.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.