PARTNER PORTALU
  • BGK

Tak pracodawcy oceniają lubuski rynek pracy

  • aw    16 czerwca 2015 - 18:18
Tak pracodawcy oceniają lubuski rynek pracy
Fot. Fotolia

Z badań Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) wynika, że pracodawcy w województwie lubuskim mieli w 2014 r. trudności ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy. Dlaczego?
W 2014 roku w województwie lubuskim pracodawcy poszukiwali nowych pracowników przede wszystkim w branży przemysłowej i górniczej – 21% przedsiębiorców z tej gałęzi przemysłu wskazywało na zapotrzebowanie na nowych pracowników. Wynika to ze specyfiki rynku pracy w tym regionie, gdzie najwięcej zatrudniają podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (w 2014 r. aż 54,1% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw pracowało w tej sekcji) . Stosunkowo duże zapotrzebowanie zgłaszali również pracodawcy z branży: usługi specjalistyczne, budownictwo i transport oraz handel i gastronomia (odpowiednio 16%, 15% i 14% wskazań). Najrzadziej pracodawcy planowali zwiększenie liczby miejsc pracy w edukacji (3%) oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (8%).

Jakich pracowników brakuje w woj. lubuskim?

Jak wynika z danych BKL, pracodawcy w województwie lubuskim mieli trudności ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy. W 2014 roku, wśród pracodawców poszukujących pracowników do pracy, aż 87% wskazywało na problemy z ich znalezieniem (o 7 p. p. więcej niż w skali kraju). Największy problem ze znalezieniem pracowników mieli pracodawcy z branży opieka zdrowotna oraz budownictwo i transport – odpowiednio 100% i 97% wskazań. W skali kraju, największe trudności w rekrutacji dotyczyły również tych samych branż.

W województwie lubuskim największe problemy rekrutacyjne dotyczyły przede wszystkim robotników wykwalifikowanych – aż 43% pracodawców zatrudniających na stanowiska robotnicze zgłaszało ten problem. Trudno było również znaleźć pracowników usług i sprzedaży (18%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (15%). Pracodawcy nie mieli problemów ze znalezieniem osób na stanowiska kierownicze (których jednakże rzadko szukali). Rzadko też rekrutacja techników i średniego personelu nastręczała trudności (jedynie 8% wskazań).

Zarówno w województwie lubuskim, jak i w całej Polsce, zdecydowana większość pracodawców, którzy mieli problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, deklarowała, iż głównym tego powodem było niespełnienie ich oczekiwań przez kandydatów. Wskazało tak 85% pracodawców z województwa lubuskiego (o 4 p. p. więcej niż w skali kraju).

Sposoby poszukiwania pracowników w Lubuskiem

W 2014 roku wśród pracodawców z województwa lubuskiego najpopularniejszymi metodami poszukiwania pracowników była droga poleceń (75%) oraz korzystanie z usług Powiatowych Urzędów Pracy (60%). Wyniki badań BKL potwierdzają też, że korzystanie z metody poleceń jest najbardziej popularnym sposobem poszukiwania pracowników w całej Polsce.

Blisko 69 proc. pracodawców wykorzystuje tę metodę przy poszukiwaniu nowych pracowników. Pracodawcy w regionie stosunkowo często wykorzystywali ogłoszenia prasowe (34% wskazań) i ogłoszenia w Internecie (31%). Popularnym rozwiązaniem stosowanym przez pracodawców na lubelskim rynku pracy jest zamieszczanie ogłoszeń na terenie własnej firmy – to rozwiązanie stosowało 20 proc. pracodawców. Sposoby rekrutacji pracowników w województwie lubuskim odzwierciedlały generalne trendy, które można zaobserwować w skali kraju.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.