PARTNER PORTALU
  • BGK

Trajektoria rozwoju Opolszczyzny

  • FRA    30 września 2011 - 21:41
Trajektoria rozwoju Opolszczyzny

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego po raz kolejny - w gronie przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządu - dyskutowano na temat diagnozy społeczno-gospodarczej województwa.
- Prace nad tym dokumentem poprzedzają wypracowanie strategii rozwoju województwa, która powinna wskazać podstawowe wyzwania rozwojowe. Ale nim do tego dojdzie powinniśmy określić istniejące warunki otoczenia, nasze atuty i słabe strony – mówił marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta.

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO, Krzysztof Kiełbasa oraz Iwona Mąkolska-Frankowska, kierownik Referatu Badań i Analiz Strategicznych tegoż departamentu, charakteryzując województwo, uwzględnili w diagnozie uwagi zgłaszane w trakcie poprzednich spotkań zespołu. Wśród zaprezentowanej problematyki znalazły się odniesienia związane z wykorzystaniem funduszy europejskich i ich wpływem na rozwój regionu, a także zagadnienia dotyczące kryzysu gospodarczego i jego oddziaływania na gospodarkę województwa.

Po stronie plusów autorzy odnotowali m. in. otwartość na inwestora, wysoką produktywność opolskiego rolnictwa, istotne znaczenie sektora przemysłowego w rozwoju gospodarki (zróżnicowany przemysł), wysokie warunki życia w regionie i kulturę pracy. Po stronie minusów znalazły się: depopulacja i związany z nią kryzys solidarności międzypokoleniowej, niska innowacyjność, małe oddziaływanie Opola jako ośrodka metropolitalnego, praca nieodpowiadająca aspiracjom zawodowym, wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego.

Krzysztof Kiełbasa gros uwagi poświęcił kwestiom depopulacji, gdyż jej charakter w regionie ma o wiele poważniejszy wymiar niż w kraju. Z jednej strony mamy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym, z drugiej – region opolski traci mieszkańców, zarówno na skutek migracji (największych w Polsce) zagranicznych, jak i krajowych.

Autorzy raportu zadali szereg pytań o powody małej dzietności Opolan. Wiele przyczyn ma charakter ogólnopolski, ale niektóre wynikają z opolskiej specyfiki. Jak np. to, iż część związków rodzinnych w okresie tzw. rozrodczości jest rozdzielonych i przebywa za granicą.

Problemem jest też tzw. dualizacja rynku pracy. Poszukiwani są pracownicy mający określony fach w ręku, tymczasem uczelnie „produkują” humanistów i specjalistów od zarządzania. Szkoły zawodowe ukończyło w ostatnim roku 2,7 tys. osób, technika – 3,2 tys. osób, uczelnie – 11 tysięcy osób. Co roku na Opolszczyźnie studiuje 40 tys. osób, ale tylko co 8-10 absolwent znajduje pracę odpowiadającą swoim kwalifikacjom – rodzi to określone frustracje, bo zwiększa się liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem, a ci, którzy znajdują zatrudnienie, podejmują je zwykle poniżej posiadanych kwalifikacji i ambicji.

Profesor Krystian Heffner z Katedry Polityki Regionalnej Politechniki Opolskiej, opiekun naukowy opracowanej diagnozy społeczno-gospodarczej, uważa, że jest ona dla regionu trajektorią rozwoju. – Im dokładniej tę trajektorię określimy, tym lepiej będziemy się rozwijać – mówił.

Profesor określił trzy priorytety rozwoju: wiedza i innowacje, gospodarka oszczędzająca zasoby, zatrudnienie, które przynosi korzystne efekty.

W trakcie dyskusji prorektor PO, Anna Król, postulowała, by w diagnozie znalazł się większy zapis mówiący o potencjale akademickim regionu opolskiego. Janusz Granat, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, pytał o przyczyny tak słabego wykorzystania przez inwestorów specjalnych stref ekonomicznych. Leszek Adamczyk, prezes opolskiego BCC, nawiązując do swojej wypowiedzi z poprzedniego spotkania, gdy określił region mianem „wygodnego województwa”, mówił przewrotnie, że skoro ludziom w Opolskiem nic się nie chce, bo żyje się im wygodnie i nie stawiają sobie wyzwań, to należy stosować politykę tworzenia zagrożeń.

Marszałek Józef Sebesta zaproponował, by po uwzględnieniu części postulatów zgłoszonych do diagnozy społecznej, zamknąć prace nad tym dokumentem i przystąpić do prac zespołowych nad budową strategii województwa. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.