PARTNER PORTALU
  • BGK

Trudniejsza sytuacja z pracą w regionach

  • GK    26 sierpnia 2013 - 12:35

W porównaniu z lipcem ub. roku stopa bezrobocia wzrosła najbardziej w woj. mazowieckim, lubelskim, małopolskim, śląskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. W najmniejszym stopniu w woj. lubuskim i zachodniopomorskim.
Jak wynika z lipcowej „Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju" Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. ukształtowało się na poziomie 5489,5 tys. osób i było o 0,7 proc. mniejsze niż przed rokiem (w czerwcu br. notowano spadek o 0,8 proc.).

Czytaj też: Bezrobocie wśród kobiet to problem, który można rozwiązać

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, najbardziej obniżyło się zatrudnienie w budownictwie (o 8,3 proc., przy czym skala spadku zmniejszyła się drugi miesiąc z kolei) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,5 proc.).

Szczegółowe dane prezentujemy w galerii.

Zmniejszyło się również zatrudnienie m.in. w obsłudze rynku nieruchomości (o 3,3 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 2,4 proc.). Niewielki spadek utrzymał się także w przetwórstwie przemysłowym i wyniósł 0,6 proc.

Zwiększyło się natomiast zatrudnienie m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 5,6 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3,4 proc.), dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 3,0 proc.) oraz informacji i komunikacji (o 2,4 proc.).

W końcu lipca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 2093,1 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,8 proc. (tj. o 16,0 tys.), natomiast w skali roku wzrosła o 7,2 proc. (tj. o 139,9 tys.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,1 proc. i obniżyła się o 0,1 p. proc. wobec notowanej w końcu czerwca br., ale była o 0,8 p. proc. wyższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 9,6 proc. w wielkopolskim do 20,2 proc. w warmińsko-mazurskim.

W ujęciu miesięcznym najbardziej obniżyła się w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim, lubuskim, dolnośląskim, pomorskim i zachodnio-pomorskim (po 0,2 p. proc.), natomiast w województwach podlaskim i świętokrzyskim nieznacznie zwiększyła się (po 0,1 p. proc.).

W porównaniu z lipcem ub. roku stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach, w największym stopniu w województwie mazowieckim (o 1,1 p. proc.), lubelskim, małopolskim, śląskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim (po 0,9 p. proc.), a w najmniejszym - w województwie lubuskim (o 0,1 p. proc.) i zachodniopomorskim (o 0,3 p. proc.).

W lipcu br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 236,3 tys. osób, tj. była wyższa o 33,0 proc. niż przed miesiącem i o 11,1 proc. - niż przed rokiem. Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem zwiększył się w porównaniu z notowanym przed rokiem (o 1,8 p. proc. do 77,7 proc.).

Z ewidencji bezrobotnych w lipcu br. skreślono 252,3 tys. osób, tj. więcej o 3,1 proc. niż przed miesiącem i o 12,6 proc. - niż przed rokiem. Główną przyczynę wyrejestrowania z ewidencji nadal stanowiło podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 111,8 tys. osób (wobec 91,4 tys. przed rokiem).

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: