PARTNER PORTALU
  • BGK

Tyle miejsc pracy dały dotacje...

  • AW/PAP    1 grudnia 2012 - 12:25
Tyle miejsc pracy dały dotacje...

Dotacje z UE przyczyniły się do powstania ponad 8 tys. miejsc pracy w województwie podlaskim w ostatnich latach. Ponad 22, 5 tys. miejsc pracy utworzono dzięki unijnym dotacjom w podkarpackim. A jak sytuacja wygląda w innych regionach?
dolnośląskie

Ponad 300 osób w regionie otrzymało w tym roku dofinansowanie ze środków unijnych na prowadzanie działalności gospodarczej - wynika z danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Jak poinformował Paweł Pacek z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, instytucja na razie nie dysponuje pełnymi danymi o miejscach pracy, które powstały w regionie w tym roku dzięki funduszom unijnym.

"Mamy dane dotyczące dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Do końca trzeciego kwartału 2012 r. otrzymało ją 305 osób i tyle też miejsc pracy powstało" - podał Pacek.

W tym roku dolnośląskie urzędy pracy na dotacje na prowadzenie własnej działalności gospodarczej miały do rozdysponowania ze środków unijnych 2 mln zł. Ubiegający się o nią musieli mieć 10 proc. wkładu własnego.

Środki na aktywizację bezrobotnych, w tym na tworzenie miejsc pracy, można było również uzyskać na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tu łącznie na wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy urząd otrzymał 22 mln zł ze środków unijnych.

Inną formą tworzenia miejsc pracy z funduszy unijnych są dotację na założenie spółdzielni socjalnych. W tym roku dzięki dotacji w kwocie ponad 2,8 mln zł powstało osiem takich spółdzielni, które założyło łącznie 45 osób.

"Ponadto w 2012 r. zostały dofinansowane kolejne trzy projekty na łączną wartość ponad 8,8 mln zł, dzięki którym planowanych jest utworzenie w 2013 r. kolejnych 18 spółdzielni socjalnych" - podał Pacek.

mazowieckie

Lidia Krawczyk z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych powiedziała PAP, że od 2008 r. utworzono 2641 miejsc pracy w ramach unijnych funduszy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Natomiast w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) zbieranie aplikacji rozpoczęto 30 czerwca 2008 r., a podpisywanie umów od 2009 r. "Od tego czasu przewidujemy, że powstało 2147 etatów, a przedsiębiorcy zaplanowali stworzenie kolejnych 3918 etatów" - powiedziała Krawczyk.

Do tych miejsc pracy swój wkład ma też Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jak powiedziała rzeczniczka WUP Wiesława Lipińska do końca 2013 r. urząd rozdysponuje na Mazowszu 24 mln zł. "Dzięki temu szansę na własny biznes ma 411 osób" - podkreśliła.

Dodała, że pierwsze takie projekty finansowane z unijnej pomocy, z Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" PO KL, WUP prowadzi od 2009 r. "Do końca ubiegłego roku powstały już 1104 firmy i wydano na to dotychczas 60 mln zł" - powiedziała.

"Cześć z tych firm rozwinęła swoją działalność, część się zamyka. Aktualnie będziemy to monitorowali, ale ze wstępnych informacji powiatowych urzędów pracy wynika, że wskaźniki nie są najgorsze" - oceniła.

Osoby, które zgłoszą się do WUP i pozytywnie przejdą weryfikację mogą liczyć na 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozkręcenie własnej działalności. Ponadto mogą otrzymywać wsparcie pomostowe przez pół roku wynoszące 1,2 tys. zł miesięcznie. Jednym z warunków jest prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy po zarejestrowaniu firmy.×
KOMENTARZE (1)

  • NiT, 2012-12-03 07:28:23

    Jak trwałe są te miejsca pracy?