PARTNER PORTALU
  • BGK

Upadłości firm w regionach

  • GK    8 lipca 2013 - 16:58

W czerwcu 2013 r. najwyższe natężenie upadłości firm wystąpiło w woj. zachodniopomorskim i dolnośląskim, a najmniejsze w lubelskim i świętokrzyskim.
Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w II kwartale 2013 r. ogłosiły upadłość 228 przedsiębiorstw. Było to o 6,5 proc. więcej niż w II kwartale 2012 r., w którym zanotowano 214 upadłości oraz o 26,7 proc. więcej niż w II kwartale 2011 r., w którym to miało miejsce 180 takich zdarzeń.

Szczegółowe dane publikujemy w galerii.

W czerwcu opublikowano 85 orzeczeń o upadłości firm (o 41,7 proc. więcej niż w maju, oraz 25,0 proc. więcej niż w czerwcu 2012 r.). W czerwcu 2013 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie zachodniopomorskim (2,43 proc.) i dolnośląskim (2,10 proc.).

Najmniejsze natężenia upadłości odnotowano w województwach lubelskim (0,83 proc.), opolskim (0,97 proc.) i świętokrzyskim (0,99 proc.). Nadal wysoki poziom bankructw można zaobserwować w branżach: budowlanej, produkcji wyrobów z papieru, meblarskiej oraz kulturze, rozrywce i rekreacji.

W ciągu II kwartału tego roku upadło o 3 proc. firm mniej niż w I kwartale 2013 r. (o -8,8 proc. podmiotów prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej oraz o -1,1 proc. przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego).

Jest to efekt wolniejszego wchodzenia przez gospodarkę w spowolnienie niż zakładano. Mimo, że niektóre z części składowych PKB wskazują, że koniunktura ustabilizowała się (np. spożycie indywidualne), to polska gospodarka znajduje się wciąż w stagnacji i jest zbyt wcześnie by mówić o początkach ożywienia gospodarczego.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych prognozuje, że w całym roku liczba upadłości przekroczy 1150 i wyniesie około 1157 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 31,9 proc. więcej niż w 2012 roku.

W ostatnim miesiącu udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w liczbie podmiotów, których upadłość ogłoszono wynosił 25 proc. Jest to nieco wyższy poziom niż zwykle, gdyż średni poziom udziału tych firm w ogóle upadłości w ciągu ostatniego roku plasował się na poziomie około 23 proc.

W ostatnim miesiącu 21 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o 75 proc. więcej niż w maju, w którym upadło zaledwie 12 takich firm, jak również o 91 proc. więcej niż w czerwcu 2012 r. kiedy upadło ich 11.

W czerwcu ogłoszono upadłość 64 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. W zeszłym miesiącu upadło ich 48, co oznacza miesięczny wzrost o 33,3 proc. W stosunku do czerwca ub. r., w którym upadło 57 firm, wynik jest większy o 12,3 proc.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (lipiec 2012 r. - czerwiec 2013 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 915 przedsiębiorstw. Suma upadłości z ostatnich dwunastu miesięcy po czerwcu okazała się o 1,9 proc. wyższa od zanotowanej na koniec maja (898).

Przed rokiem tj. w czerwcu 2012 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 792 firm. Wynik bieżący jest więc o 15,5 proc. gorszy. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono we wrześniu (52 firmy). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w październiku (91 firm).

Stosunek upadłości przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm obecnych na rynku kształtował się w czerwcu 2013 r. na poziomie 1,88 proc.

Pierwsze miejsce wśród branż o wysokim natężeniu upadłości (4,91 proc.) wciąż zajmuje branża, której podmioty zajmują się działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.