PARTNER PORTALU
 • BGK

Urzędnicy będą lepiej pracować

 • GK    9 lutego 2012 - 08:49
Urzędnicy będą lepiej pracować

Metryki spraw, które wprowadza nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wpłyną korzystnie na przejrzystość postępowania administracyjnego.
Pracodawcy RP uważają, że – ze względu na większą przejrzystość, osiągniętą dzięki odnotowywaniu informacji o urzędnikach prowadzących postępowanie – zwiększy się efektywność działań organów administracyjnych.

Zdaniem Pracodawców RP można liczyć na to, że po wprowadzeniu metryki sprawy, urzędnicy będą zmotywowani do lepszej pracy.

– W tej chwili istnieje problem z faktyczną możliwością zlokalizowania autora ewentualnych błędów czy nieprawidłowości. Dzięki metrykom stanie się to łatwiejsze – mówi Piotr Rogowiecki, ekspert Pracodawców RP. – Prowadzenie tego typu rejestru wpłynie korzystnie na prawo obywateli do dostępu do informacji oraz do czynnego uczestnictwa w każdym stadium postępowania – dodaje Rogowiecki.

Pracodawcy RP zwracają uwagę, że nowy przepis kodeksu postępowania administracyjnego upoważnia ministra administracji i cyfryzacji do wydania rozporządzenia określającego rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy będzie wyłączony (ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw).

Z takiego uprawnienia skorzystał już minister finansów. Na stronie internetowej ministerstwa opublikowano projekt rozporządzenia, w którym spod obowiązku prowadzenia metryki wyłączono określone rodzaje postępowań.

Pracodawcy RP nie zgadzają się ze stanowiskiem, że w pewnych postępowaniach brak metryki jest uzasadniony. Obywatele są zainteresowani sprawną administracją, w której ich sprawy są rozstrzygane zgodnie z prawem. Możliwość ustalenia osoby odpowiedzialnej za wydanie błędnego rozstrzygnięcia jest dla takiego stanu kluczowa.

– Należy dążyć do objęcia obowiązkiem prowadzenia metryki jak największej liczby spraw. Rezultatem będzie sprawniejsze i bardziej przejrzyste postępowanie – mówi Piotr Rogowiecki.

Metryka, zawierająca informację o osobach, które brały udział w czynnościach oraz o działaniach przez nie podejmowanych, ma być dostępna dla stron postępowania. Rejestrowanie tego typu danych ma na celu zwiększenie transparentności procedur administracyjnych.

Metryka (wraz z dokumentami, do których odsyła) będzie obowiązkową częścią akt sprawy od 7 marca, kiedy zacznie obowiązywać nowelizacja. W związku z tym Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło projekt rozporządzenia określającego wzór i sposób prowadzenia metryki. Dane dotyczące sprawy (nazwisko osoby odpowiedzialnej, czynność wraz z identyfikator dokumentu, do którego się odnosi oraz data) będą zapisywane w formie tabeli. Metrykę będzie można prowadzić również elektronicznie. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • Wujek, 2012-02-09 21:13:01

  Współczujemy urzędnikom.Tak ten świat jest urządzony.Niestety.
 • Kaśka, 2012-02-09 20:56:38

  To jest nieprawda, że będą lepiej pracować, bo już tak dobrze pracują, że lepiej już nie można pracować.
 • WUJEK, 2012-02-09 16:21:00

  BARDZO MI JEST ICH ŻAL.TAK PO PRZYJACIELSKU.