PARTNER PORTALU
  • BGK

Urzędnicy załatwiają tylko po znajomości?!

  • GK    5 stycznia 2012 - 11:25
Urzędnicy załatwiają tylko po znajomości?!

Znacznie wzrósł odsetek osób, które uważają, że urzędnicy załatwiają sprawy przede wszystkim wtedy, gdy ma się znajomości i protekcję oraz celowo przewlekają załatwianie spraw i są przekupni.
Tak wynika z raportu „Satysfakcja z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego”. Dokument powstał na podstawie badania omnibusowego, zrealizowanego przez TNS Pentor na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Badanie dotyczyło terminowości, komunikatywności, kompetencji, uprzejmości i zaangażowania urzędników. Przeprowadzono je w dniach 18–24 listopada 2011 roku, na 961–osobowej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

Wyniki zostały zestawione z wynikami badań zrealizowanych przez CBOS na zlecenie MSWiA w terminach 29 listopada – 6 grudnia 2006 roku, 28 listopada – 5 grudnia 2007 roku oraz 30 listopada – 8 grudnia 2010 roku.

Najlepiej ocenianym aspektem funkcjonowania urzędów jest ich struktura oraz system informacji, pozwalające na sprawne poruszanie się w ich przestrzeniach. Nieco ponad połowa badanych (54 proc.) wypowiada się na ten temat pozytywnie. Z kolei niecałe 40 proc. nie zgadza się z tym poglądem.

Najgorzej ocenianym elementem jest z kolei czas realizacji zadań. Nieco ponad 45 proc. respondentów podziela opinię, że urzędy działają sprawnie i realizują swoje zadania szybko i terminowo. Taki sam odsetek nie zgadza się jednak z tym poglądem.

W ocenach urzędów gminy/dzielnicy przeważają opinie pozytywne. W przypadku każdego z ocenianych wymiarów, ponad połowa respondentów wypowiada się pozytywnie, podczas gdy jedynie około 1/3 negatywnie.

W porównaniu z latami ubiegłymi widać wyraźny wzrost pozytywnych ocen takich aspektów, jak: klienci urzędów na ogół znają swoje prawa, klienci na ogół wiedzą według jakich zasad są podejmowane decyzje w ich sprawach. Również, choć poprawa nie jest tu aż tak znaczna, respondenci częściej zgadzają się z opinią, że urzędy działają sprawnie i realizują swoje zadania szybko i terminowo.

Respondenci, którzy mieli okazję w tym roku odwiedzić urząd gminy/dzielnicy oceniają każdy z aspektów funkcjonowania tych urzędów lepiej niż osoby, które w 2011 roku urzędu gminy/dzielnicy nie odwiedziły.

Niestety z raportu wynika, że w bieżącym roku pogorszyły się opinie na temat pracy urzędników. Znacznie wzrósł odsetek osób, które uważają, że urzędnicy załatwiają sprawy przede wszystkim wtedy, gdy ma się znajomości i protekcję; celowo przewlekają załatwianie spraw oraz są przekupni.

Jednocześnie badani w większości uważają, że urzędnicy są życzliwi dla interesantów oraz rzetelnie wykonują swoje obowiązki. Pozytywnie oceniana jest również kompetencja urzędników. Jednakże, pomimo przeważających opinii pozytywnych w wypadku obu tych wymiarów, odsetek pozytywnych opinii zmalał w stosunku do zeszłego roku, co potwierdza wniosek, iż ogólna opinia na temat pracy urzędników pogorszyła się.

Zdaniem ponad 45 proc. badanych w 2011 roku, urzędnicy są raczej nakierowani na rozwiązywanie spraw klientów, niż na własną wygodę w pracy. W tym przypadku podobny odsetek badanych nie zgadza się z tą opinią. Podobnie podzielone zdania występują przy opinii na temat zaangażowania w pracę oraz poświęcania czasu interesantom (44 proc. pozytywnych i negatywnych opinii).

Najlepiej, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wypada ocena rzetelności, dokładności i sumienności wykonywania przez urzędników swoich obowiązków. Pracę urzędników lepiej oceniają kobiety, osoby w przedziale wiekowym 40–49 lat oraz osoby lepiej wykształcone. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.