Urzędnik z gwarancją zatrudnienia

Portugalski Trybunał Konstytucyjny zadał kolejny cios rządowym planom cięć finansowych; przewidywały one redukcję o 900 mln euro wydatków na administrację państwową. Uznał za sprzeczną z konstytucją ustawę, która odbierała urzędnikom państwowym ich prawa nabyte.

Ustawa miała stworzyć warunki do redukcji zatrudnienia w administracji publicznej.

Czytaj też: Tam z administracji zwolniono ponad 9 tys. osób

Przewidywała, że każdy jej urzędnik może być przesunięty na 12 miesięcy do rezerwy kadrowej lub na inne, niżej płatne stanowisko, a po tym okresie traci prawo do państwowego wynagrodzenia i może oczekiwać na ewentualną nową nominację już bez prawa do pobierania zasiłku.

Może również zrezygnować ze statusu urzędnika i przyjąć status "zwykłego bezrobotnego", aby ubiegać się o zasiłek z tego tytułu.

Trybunał Konstytucyjny siedmioma głosami przeciwko sześciu uznał, że ustawa uchwalona przez konserwatywną większość parlamentarną łamie prawa nabyte przez urzędników administracji publicznej i narusza zasadę "wzajemnego zaufania" między państwem a jego funkcjonariuszami.

Portugalski związek zawodowy zrzeszający urzędników sektora publicznego wyraził zadowolenie z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, deklarując: "W Portugalii nadal istnieje i sprawdza się zasada podziału władzy" (na wykonawczą, ustawodawczą i sądową).

Jak pisze agencja Reuters, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest sygnałem alarmowym dla inwestorów, ponieważ stawia pod znakiem zapytania rządowy plan zredukowania w 2013 roku deficytu budżetowego Portugalii do 4 proc. PKB z obecnych 6,4 proc.

 

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

"Jak pisze agencja Reuters, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest sygnałem alarmowym dla inwestorów, ponieważ stawia pod znakiem zapytania rządowy plan zredukowania w 2013 roku deficytu budżetowego Portugalii do 4 proc. PKB z obecnych 6,4 proc. "

A co ma Portugalia do po
...lskiego Trybunału Konstytucyjnego? rozwiń

Agata, 2013-08-30 19:34:02 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE