PARTNER PORTALU
 • BGK

Urzędnikom wpadnie do kieszeni dodatkowa kasa

 • AT    22 stycznia 2014 - 18:26
Urzędnikom wpadnie do kieszeni dodatkowa kasa

31 marca upływa ustawowy termin wypłaty wynagrodzenia rocznego. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach sfery budżetowej mogą spodziewać się tzw. "trzynastek".
Uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastka) wynika z ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) - dalej u.d.w.r. Pracownik jednostki sfery budżetowej uzyskuje prawo dodatkowego wynagrodzenia po przepracowaniu w ciągu danego roku kalendarzowego co najmniej sześciu miesięcy. Przy czym wysokość "trzynastki" jest proporcjonalna do okresu faktycznie przepracowanego.

Czytaj też:  Samorządowcom nie należą się dodatki za nadgodziny

Wynagrodzenie roczne w pełnej wysokości jest należne, jeżeli dany pracownik przepracował cały rok kalendarzowy, lub też w mniejszej wysokości - jeżeli okres ten wynosi, co najmniej 6 miesięcy (lub mniej w przypadkach określonych w ustawie). W sytuacji, gdy okres zatrudnienia pracownika brany pod uwagę do obliczenia wysokości nagrody rocznej jest mniejszy niż rok kalendarzowy, nagroda roczna jest wypłacana w wysokości proporcjonalnej do długości przepracowanego okresu.

Trzynastka przysługuje pracownikom jednostek państwowej sfery budżetowej, pracownikom zatrudnionym w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach oraz pracownikom samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Wynagrodzenie otrzymują wyłącznie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoby uprawnione do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego otrzymują je najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku, za który przysługuje trzynastka.

Zgodnie z art. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej trzynastkę ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (6)

 • Ola, 2014-02-08 16:46:02

  Do leda: No jak to za co? Za przynależnośc do Partii Znajomych Królika
 • belfer, 2014-02-05 15:07:46

  Do jan: dlatego jasiu zostałem belfrem
 • Samorządowiec, 2014-01-30 12:45:45

  63 lata, blisko 40 lat pracy, wyższe wykształcenie, konieczność ciągłych korekt pomysłów wybrańców narodu i 1200 zł na rękę miesięcznie (4/5 etatu bo na cały nie ma). Jak się nie podoba to won. Zabrać trzynastkę, co się będzie panoszyła urzędniczyna, sprawiedliwość musi być.