PARTNER PORTALU
  • BGK

Urzędy będą musiały odpowiadać na petycje

  • PAP    14 kwietnia 2011 - 19:31

Każdy będzie mógł wystąpić z petycją do urzędu, a ten w ciągu trzech miesięcy będzie musiał na nią odpowiedzieć - przewiduje senacki projekt ustawy, który w czwartek został skierowany do Sejmu.
Za przyjęciem projektu ustawy o petycjach głosowało 83 senatorów, nikt nie był przeciw, 3 wstrzymało się.

Obecnie kwestię składania petycji reguluje art. 63 konstytucji. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg - według konstytucji - określa ustawa. Do tej pory nie było jednak takiej ustawy.

W myśl przyjętych przez Senat przepisów, petycje będzie można składać w sprawach dotyczących życia zbiorowego. Będzie to mógł zrobić każdy, a więc oprócz osób fizycznych także m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe oraz fundacje. Petycje można będzie składać do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

Petycji nie będą mogły - w myśl projektu ustawy - składać podmioty prowadzące działalność lobbingową.

Projekt, oprócz pisemnej formy petycji, dopuszcza także składanie jej drogą elektroniczną. Każda petycja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę składającego, miejsce jego zamieszkania lub siedzibę oraz adres do korespondencji. Nie może także zabraknąć w niej szczegółowego opisu, czego dana petycja dotyczy.

Nowe przepisy nakładają na urzędy obowiązek rozpatrzenia petycji w ciągu trzech miesięcy od dnia jej złożenia. Od decyzji urzędu nie będzie można się jednak odwołać; natomiast w przypadku nierozpoznania petycji przysługiwać będzie przeciwko instytucji skarga na bezczynność.

Ponadto procedura rozpatrywania petycji będzie opisywana przez urzędy na ich stronach internetowych lub w Biuletynie Informacji Publicznej. W projekcie przewidziano możliwość składania petycji zbiorowych, będzie bowiem można dołączyć do sygnatariuszy już złożonej petycji znajdującej się w internecie. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • JOTKA, 2011-04-20 07:05:20

    A JA JESTEM ZA!!!
  • APO, 2011-04-14 23:04:58

    Cos się wydaje,że tych petycji już jest za dużo!!! A może byc jeszcze gorzej...PO co wiec te niepotrzebne przepisy?Żałuję tych boroków-urzędników.