PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa kominowa, nowelizacja: wynagrodzenia będą niższe

  • MN    22 lipca 2016 - 00:17
Ustawa kominowa, nowelizacja: wynagrodzenia będą niższe
Piotr Rybicki, NadzórKorporacyjny.pl

• Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami odnosi się do spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i komunalnych osób prawnych.
• Nowelizacja ustawy wejdzie w życie 30 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, a więc możliwe, że zacznie obowiązywać już po wakacjach.
• Wynagrodzenia dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek będą jasno określone. Czy niższe? Jak mówi Piotr Rybicki, prezes firmy NadzórKorporacyjny.pl, wiele zależy od wielkości spółki.
Trwają końcowe prace nad nowelizacją tzw. ustawy kominowej. Czy pana zdaniem mówimy o ewolucji czy rewolucji w jej zapisach?

Piotr Rybicki, NadzórKorporacyjny.pl: – Rzeczywiście, lada moment wejdą w życie przepisy ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami państwowymi i komunalnymi, ustawy zwaną potocznie ustawą kominową, choć faktycznie „stara” ustawa kominowa nadal będzie obowiązywać, oczywiście w zmienionej treści. Zmienionej o zapisy „nowej” ustawy kominowej. Sama koncepcja limitów na wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących takie spółki się nie zmienia, zmieniają się wysokości limitów i sposoby ustalania wysokości wynagrodzenia. Tak więc odpowiadając wprost na pytanie – raczej ewolucja z elementami rewolucji.

Możliwe, że dojdzie do faktycznej obniżki wysokości wynagrodzeń?

– Statystycznie najprawdopodobniej tak, aczkolwiek w konkretnych przypadkach wcale nie musi to oznaczać niższych kwot. Szczególnie w przypadku spółek w których dotychczas wynagrodzenia były niskie. Ale sama ustawa – na razie oczywiście jej projekt – doprecyzowuje wysokość wynagrodzeń dla członków zarządu i członków rad nadzorczych – określając ich maksymalny, ale też i minimalny poziom zależnie od wielkości spółki. Można powiedzieć, że im większa spółka tym wyższe wynagrodzenie. Bazą do obliczeń jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Jak pan wspomniał ustawa dzieli wynagrodzenia na część stałą oraz część zmienną. Co to znaczy i czy to dobry kierunek zmian?

– Z zasady taki podział będzie musiał istnieć w każdym podmiocie, i takie podejście należy uznać za słuszne. Teoretycznie część zmienna ma pełnić funkcję motywacyjną, co przy założeniu że może stanowić ona do 50 procent wynagrodzenia, jako dodatkowe wynagrodzenie, zapewne tak może być postrzegana. W ustawie określono tzw. cele zarządcze, których spełnienie może skutkować uzyskaniem prawa do „premii”. Nie są one tylko związane ze wzrostem sprzedaży czy zysku, ale również ze zmniejszaniem strat, redukcją kosztów, realizacją planu inwestycyjnego czy skutecznych działań restrukturyzacyjnych.

Kto będzie ustalał zasady?

– Zasadniczo sposób wynagradzania członków zarządu ustala rada nadzorcza i tak było dotychczas. Jednakże w wyniku planowanych zmian przesunięto środek ciężkości na walne zgromadzenia, obligując do uchwalenia „zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego”. Dokument ten ustali zarówno poziom części stałej, jak i warunki uzyskania części zmiennej i jej wysokość.

Spróbujmy na konkretnym przykładzie. Spółka zatrudniająca 300 osób, przychody 100 mln euro. Jaki może być poziom wynagrodzenia członka zarządu?

– Widełki przewidziane przez ustawę dla takiej spółki to od 4 do 8 krotności przeciętnego wynagrodzenia. Przyjmijmy, że prezes zarządu otrzyma 6 krotność, a także do 40 proc. premii, natomiast wiceprezes – 5 krotność i do 30 proc. premii. W IV kwartale 2015 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4.280 zł. A zatem prezes zarządu otrzyma 25.680 zł części stałej i do 10.272 zł części zmiennej, a wiceprezes odpowiednio 21.400 zł i do 6.420 zł. Oczywiście, wszystkie kwoty brutto. Należy dodać, że obowiązkowa będzie umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji członka zarządu.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.