PARTNER PORTALU
 • BGK

W jakim stanie są samorządowe kadry

 • ZWI    29 stycznia 2013 - 11:11

Najczęściej radni mają wykształcenie policealne i średnie (40,4 proc.), a w dalszej kolejności wyższe (33,7 proc.), zasadnicze zawodowe (22,7 proc.) oraz podstawowe (3,5 proc.) i gimnazjalne (0,04 proc.).
Zatrudnienie w urzędach samorządowych oraz jednostkach pomocniczej działalności usługowej w latach 2000-2011 wahało się w granicach od 52,1 proc. (2005) do 56,2 proc. (2011) zatrudnienia w administracji ogółem.

Według „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce" w 2011 r. było to 235061 zatrudnionych w administracji samorządowej, przy 182079 zatrudnionych w administracji państwowej. Wielkości te znacząco wzrastają po uwzględnieniu pracowników szkół publicznych prowadzonych przez samorządy czy innych jednostek, w których zatrudnienie jest regulowane odrębnymi przepisami niż ustawa o pracownikach samorządowych.

Czytaj też: Raport Hausnera: rozwój samorządów przypomina stan chorobowy

W czasie jedenastu lat (2000-2011) zatrudnienie w administracji samorządu terytorialnego wzrosło z 162183 do 235061.

Niespełna 47 proc. zatrudnionych w administracji samorządowej w 2011 r. to pracownicy samorządu gminnego. Licząc z 65 największymi miastami, posiadającymi status miast na prawach powiatu, jest to już ponad 65 proc. zatrudnionych w administracji samorządowej.

Zróżnicowanie zatrudnienia w urzędach jest bardzo duże (od kilkunastu osób w najmniejszych urzędach w gminach wiejskich aż po ponad 5000 osób w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy).

Trudno jest w sposób całościowy ocenić podejście JST do zarządzania kadrami. Fragmentarycznych informacji dostarczają badania. Przykładem mogą być wyniki analiz związanych z wdrażaniem metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).

Dla obszaru zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji na 59 przeprowadzonych analiz instytucjonalnych, przez samorządy gminne najwyżej oceniana jest realizacja działań z zakresu rekrutacja i selekcja - średni wynik to 2,78 w pięciostopniowej skali.

Najgorzej natomiast oceniane są działania z zakresu doskonalenie zawodowe - średni poziom ocen to 1,59. Średnie oceny dla etyki to 1,83 oraz 2,14 dla motywowania, oceny i awansowania.

Zmiany w zakresie kształcenia kadr w samorządach terytorialnych przyniosła ustawa o pracownikach samorządowych, wprowadzając służbę przygotowawczą (kończącą się egzaminem) dla osób po raz pierwszy podejmujących pracę w administracji. Pewien postęp w aspekcie szkolenia urzędników samorządowych przyniosły też programy unijne.

Ale szkolenia „projektowe" nie zawsze spełniały oczekiwania pracowników samorządowych, a ponadto są ograniczone jedynie do pracowników urzędów (nie obejmują już pracowników jednostek organizacyjnych).

Co więcej, założenia tych programów wykluczają z grup docelowych radnych, którzy nie są oczywiście pracownikami samorządowymi, natomiast ich rola, wiedza czy umiejętności są kluczowe. Przy czym, sfinansowane z budżetu JST szkolenie radnego, jako „świadczenie nieodpłatne", stanowi jego przychód, który według interpretacji służb skarbowych i sądów administracyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.
.
Radni stanowią niezwykle istotny „zasób" samorządów. Na koniec 2010 r. była to grupa ponad 45,5 tys. osób, z czego największa liczba to radni gmin: prawie 39,8 tys. osób (z czego 2095 to radni miast na prawach powiatu). Najczęściej radni mają wykształcenie policealne i średnie (40,4 proc.), a w dalszej kolejności: wyższe (33,7 proc.), zasadnicze zawodowe (22,7 proc.) oraz podstawowe (3,5 proc.) i gimnazjalne (0,04 proc.).

Co czwarty z radnych to rolnik, ogrodnik, leśnik lub rybak; 21 proc. stanowią specjaliści oraz technicy i średni personel (13 proc.) Wykres prezentujący radnych gmin w 2010 r. według grup zawodów publikujemy w dziale multimedia.×
KOMENTARZE (6)

 • anna, 2013-02-03 16:58:29

  Do wypowiedzi Marco. Dyplom nie świadczy o mądrości a tylko o tym że chodziłeś do jakiejś szkoły.
 • Jóm, 2013-01-30 21:59:47

  czy to znaczy, ze jutro też beda problemy by porozmawiać normalnie o stanach kadrowych? miło byłoby to zobaczy cwreszcie na własne oczy!!!!
 • IRA, 2013-01-30 17:38:13

  Te sprawy są w stanie 50%.Jutro decydująca wizyta.Staramy się,jak możemy i bardzo się tym stresujemy.Przecież wszystko zależy od kadr,prawdaż?