PARTNER PORTALU
  • BGK

W Łodzi o tym, jak poprawić sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy

  • PAP/AH    8 listopada 2017 - 14:10
W Łodzi o tym, jak poprawić sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy
Poziom stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym spadł w ostatnich latach o 5 pkt - do 12 proc. Fot. Fotolia

Mimo zmniejszającego się bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, wciąż potrzebne są działania na rzecz aktywizacji zawodowej tej grupy oraz adaptacji i przełamywania barier ze strony pracodawców.
• Władze Łodzi informują o poprawiającej się sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy.

• Poziom stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym spadł w ostatnich latach o 5 pkt - do 12 proc.

• Jednak 12 proc. pozostających bez pracy osób niepełnosprawnych to nadal zdecydowanie więcej niż stopa bezrobocia wśród wszystkich obywateli. 

O sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy i zwiększeniu ich szans na zatrudnienie dyskutowani w środę w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. przedsiębiorcy, osoby niepełnosprawne, władze uczelni wyższych, studenci oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji państwowych.

- Chcemy pokazać, że życie z niepełnosprawnością, w tym studiowanie i pracowanie w tych czasach jest możliwe i możemy sobie pomóc w tym wzajemnie - powiedział przed rozpoczęciem obrad prof. Tomasz Kostka, prorektor łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, który był współorganizatorem wydarzenia.

Poinformował, że czwartą edycję konferencji poprzedziło spotkanie pełnomocników uczelni wyższych ds. osób niepełnosprawnych, którzy wskazali, co należy zmienić w obecnych przepisach dot. tej grupy.

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła wskazał, że poziom stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym spadł w ostatnich latach o 5 pkt - do 12 proc. Dodał, że w 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 61 tys. ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, a w tej grupie było w tym czasie ok. 1 mln 297 tys. osób biernych zawodowo.

- Sytuacja zmienia się na lepsze, bo spada liczba osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, jak również zwiększa się liczba osób zatrudnionych. Zmiany idą w dobrym kierunku, bo jest większa społeczna akceptacja osób niepełnosprawnych. Widać, jak zwiększyła się dostępność obiektów publicznych, bo w tej chwili nie otrzyma się pozwolenia na budowę bez przystosowania takiego budynku dla osób niepełnosprawnych - wyjaśnił wiceszef NIK.

Zaznaczył jednocześnie, że 12 proc. pozostających bez pracy osób niepełnosprawnych to nadal zdecydowanie więcej niż stopa bezrobocia wśród wszystkich obywateli wynosząca poniżej 7 proc. i dlatego potrzebne są kolejne działania na rzecz zatrudniania niepełnosprawnych.

Przedstawiciele władz łódzkich uczelni podkreślali oferowane już wsparcie dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów.

- Długo zastanawialiśmy się, jaką formę rozwoju im zapewnić. Z pewnością nie wystarcza już pomoc czysto infrastrukturalna, dlatego weszliśmy bardzo mocno we wsparcie psychologiczne. Widzimy więc, że ten problem nie jest usystematyzowany żadnymi granicami. Dlatego ważne jest, że możemy spotkać się z pracodawcami i tak dostosować sposób pomocy naszym studentom z niepełnosprawnościami, by było im łatwiej kiedy skończą studia - powiedział prorektor Politechniki Łódzkiej Witold Pawłowski.

Zdaniem medalistki paraolimpiad w Turynie i Vancouver Katarzyny Rogowiec osoby z niepełnosprawnością największe szanse na zatrudnienie mają w administracji publicznej. - Uważam, że ten sektor robi najwięcej w tym ważnym temacie i jest najbardziej świadomy tego problemu. Daje też dobry przykład dla innych pracodawców. Sama swój najdłuższy staż pracy miałam w urzędzie w Krakowie - powiedziała obecna prezes Fundacji Avanti, działającej na rzecz m.in. wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.×
KOMENTARZE (1)

  • Niepełnosprawna , 2017-11-15 21:31:14

    Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Posiadam wykształcenie administracyjne- wyższe magisterskie, oraz średnie ekonomiczne. Jestem sprawna ruchowo, nie potrzebuje żadnych specjalnych toalet czy podjazdów. Od ponad 2 lat aktywnie poszukuje pracy w instytucjach państwowych, w który...ch wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych permanentnie utrzymuje się poniżej wymaganego progu 6%. Kontaktowałam się z PFRON, że chce skorzystać z programu ,,STABILNE ZATRUDNIENIE-osoby niepełnosprawne w administracji publicznej", a oni że wszystkie instytucje w moim regionie są poinformowane o tym programie, ale żadna nie wyraziła zainteresowania. To ja się pytam, po co jest ten program skoro nie można z niego skorzystać ?????? W Urzędzie Miasta Włocławek o prace ubiegałam się ponad 20 razy, bezskutecznie. Dlaczego tak jest ??? po co zachęcają osoby niepełnosprawne do rekrutacji, skoro nic z tego nie wynika !!!  rozwiń