PARTNER PORTALU
  • BGK

W Świętokrzyskim kompetencje podzielone

  • AZA    8 grudnia 2010 - 21:56
W Świętokrzyskim kompetencje podzielone

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o podziale kompetencji między poszczególnych członków Zarządu, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa. Zdecydował też o nadzorze nad poszczególnymi departamentami w Urzędzie Marszałkowskim.
Kierujący pracami Zarządu Województwa marszałek Adam Jarubas bezpośrednio nadzorować będzie sprawy związane z promocją, edukacją, kulturą i sportem (czyli Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki), a także Zespół Radców Prawnych, Biuro Kontroli, Pion Ochrony i Audytu Wewnętrznego oraz Biuro pełnomocnika ds. kombatantów i osób represjonowanych.

Wicemarszałek Grzegorz Świercz odpowiadać będzie za sprawy związane z ochroną zdrowia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej oraz szpitale wojewódzkie) oraz informatyzacją województwa – w Urzędzie Marszałkowskim prowadzone przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego.

Zwierzchnictwo nad departamentami zajmującym się wdrażaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departamentem Polityki Regionalnej i Departamentem Funduszy Strukturalnych) przejmie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa. Członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek nadzorować będzie sprawy związane z rolnictwem, ochroną środowiska, czyli Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego (w tym także wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie).

Natomiast członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak przejął koordynację zadań dotyczących transportu drogowego i kolejowego oraz koordynację polityki innowacji oraz bezpośredni nadzór nad Departamentem Infrastruktury oraz Biurem Innowacji.

Sekretarzowi Województwa Bernardowi Antosowi Zarząd powierzył bezpośredni nadzór nad Departamentem Organizacyjno – Administracyjnym, Kancelariami Sejmiku i Zarządu, Biurem Komunikacji Społecznej oraz Biurem Kadr i Szkolenia.

Z kolei Skarbnik Województwa Maria Fidzińska - Dziurzyńska koordynuje zadania w zakresie budżetu i finansów oraz obsługi księgowej zadań współfinansowanych z funduszy unijnych oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad Departamentem Budżetu i Finansów.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.