PARTNER PORTALU
  • BGK

W tych województwach działa najwięcej związków zawodowych

  • bad    13 lipca 2015 - 12:57
W tych województwach działa najwięcej związków zawodowych

Najwięcej związków zawodowych ma swoje siedziby na terenie województwa śląskiego. Fot. mat. prasowe

W 2014 r. aktywną działalność prowadziło 12,9 tys. jednostek organizacyjnych związków zawodowych, co stanowiło 66% podmiotów tego typu zarejestrowanych w rejestrze REGON.
Organizacje te zrzeszały łącznie 1,6 mln członków. Co czwarta osoba zrzeszona w związkach zawodowych zajmowała się zawodowo edukacją – czytamy w opracowaniu GUS.

Najwyższy odsetek związkowców wśród pracowników wystąpił w sekcji górnictwo i wydobycie. Większość zakładowych organizacji związkowych działała w podmiotach sektora publicznego (66%).

Śląskie miasta z największą liczbą związków zawodowych

Siedziby związków zawodowych w 92% zlokalizowane były w miastach, a jedynie w 8% na wsi. Rozmieszczenie związków zawodowych w przekroju wojewódzkim nie jest typowe dla organizacji non-profit. Największa ich część miała swoje siedziby na terenie województwa śląskiego (15%), podczas gdy inne typy organizacji mieszczą się najczęściej w województwie mazowieckim.

Struktura terytorialna związków zawodowych i ich liczba na 10 tys. dorosłych mieszkańców według województw, w których miały siedzibę w 2014 r.

Zlokalizowanie największej liczby tych jednostek na terenie województwa śląskiego jest związane z umiejscowieniem tam zakładów pracy, zajmujących się górnictwem i wydobyciem. Kolejnym województwem pod względem liczby związków zawodowych było województwo mazowieckie (12%), w którym ponad połowa organizacji ulokowana była w Warszawie.

Czytaj też: Ustawa o związkach zawodowych niezgodna z konstytucją

Stosunkowo duża część organizacji związkowych miała swoją siedzibę w województwie dolnośląskim (9%) i województwie wielkopolskim (8%). Najmniej związków zawodowych działało na terenie województw: lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego (po 3%).

Inaczej kształtował się wskaźnik dostępności związków zawodowych dla mieszkańców województw. Jeżeli wziąć pod uwagę liczbę osób w wieku 18 lat i więcej mieszkających w poszczególnych województwach to najwięcej organizacji na 10 tys. dorosłych osób było zlokalizowanych na terenie województwa: śląskiego (5,2), dolnośląskiego (4,7), łódzkiego, opolskiego i podkarpackiego (po 4,4). Najniższe wartości tego wskaźnika wystąpiły natomiast w województwach kujawsko-pomorskim, małopolskim (po 3,5) oraz mazowieckim (3,6).

Struktura członkostwa związków zawodowych i udział członków w liczbie dorosłych
mieszkańców według województw w 2014 r.

Członkostwo według miejsca lokalizacji organizacji związkowej było silniej zróżnicowane niż rozkład terytorialny samych organizacji związkowych. Zarówno pod względem udziału w strukturze, jak również udziału liczby członków związków wśród dorosłej ludności na pierwszym miejscu znajdowało się województwo śląskie - związkowcy z tego województwa stanowili 20% wszystkich członków oraz 8% w zestawieniu z liczbą dorosłych mieszkańców tego województwa. Na drugiej pozycji również pod względem obu wskaźników lokowało się województwo mazowieckie – 15% udział w strukturze członków i 6% wśród mieszkańców województwa w wieku 18 i więcej lat.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.