PARTNER PORTALU
  • BGK

Więcej przepisów w kodeksie pracy

  • PAP    13 czerwca 2012 - 12:33
Więcej przepisów w kodeksie pracy

Ministerstwo pracy chce przenieść do kodeksu pracy część przepisów zapisanych w rozporządzeniach do kodeksu.
Propozycja wynika z tego, że wiele upoważnień do wydania rozporządzeń, zawartych w kodeksie, pochodzi sprzed wejścia w życie konstytucji z 1997 r.

Upoważnienia te – zdaniem ministerstwa – są zbyt ogólne, co grozi tym, że obowiązujące rozporządzenia zostaną uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją. Dlatego ministerstwo pracy proponuje, aby przepisy z rozporządzeń przenieść do kodeksu pracy. Chodzi o przepisy dotyczące m.in. wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych, świadectwa pracy, zwolnień od pracy, zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych.

Z projektu wynika, że do kodeksu pracy zostaną przeniesione m.in. przepisy określające sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi tylko za część miesiąca. Jednocześnie przepisy te będą doprecyzowane.

Ministerstwo proponuje ws. urlopów wypoczynkowych, wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu pieniężnego za urlop przenieść do kodeksu pracy przepisy, które określają np. sposób ustalania wymiaru urlopu proporcjonalnego i jego zwiększania w trakcie roku. Z projektu wynika także, że wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ma odpowiadać wynagrodzeniu urlopowemu – tak, aby pracownik nie stracił.

Ponadto ministerstwo proponuje ws. usprawiedliwiania nieobecności w pracy i zwolnień od pracy m.in. przenieść – z rozporządzeń do kodeksu pracy – przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek udzielania zwolnienia od pracy, np. gdy pracownik jest członkiem rady nadzorczej.

Projektowane zmiany w zakresie świadectw pracy mają polegać m.in. na tym, że powstałaby całościowa regulacja, która dotyczyłaby m.in. sporządzania i wydawania świadectwa pracy w kodeksie pracy.

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (1)

  • kumaty, 2012-06-13 16:21:39

    Jak zwykle kombinują, nie wziąwszy ani grosza, a jakże. Głównie chodzi o likwidację 8 godzinnego dnia pracy i likwidację pojęcia nadgodzin. Wszystko inne to przykrywka.