PARTNER PORTALU
  • BGK

Większe perspektywy przed SSE

  • wnp.pl (Piotr Stefaniak)    30 listopada 2011 - 12:02
Większe perspektywy przed SSE

Ministerstwo Gospodarki przystąpiło do opracowania projektu zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, który zakłada zniesienie ograniczenia czasowego funkcjonowania stref. Procedura legislacyjna zostanie uruchomiona pod koniec grudnia.
W ocenie Departamentu Instrumentów Wsparcia MG, najwłaściwszym rozwiązaniem dla instrumentu SSE jest wprowadzenie bezterminowego ich funkcjonowania. "Ograniczenie czasowe miało uzasadnienie dla przepisów obowiązujących do końca 2000 r., kiedy wielkość zwolnień podatkowych, z jakich korzystał przedsiębiorca działający na podstawie zezwolenia, nie była limitowana wielkością poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji lub kosztów pracy i maksymalną dopuszczalną intensywnością pomocy w danym regionie" - poinformowano nas oficjalnie.

W świetle obecnie obowiązujących zasad udzielania pomocy publicznej, limit czasowy jest tylko barierą, która obniża atrakcyjność naszej oferty inwestycyjnej, podkreśla DIW MG. W warunkach kryzysu gospodarczego w Europie może mieć wpływ na zahamowanie napływu nowych inwestycji do Polski.

Czytaj też: W strefach zaczęło się odliczanie

Argumenty "za"

Jak informowaliśmy po konferencji w PAIIZ (Czytaj: Niejasna przyszłość SSE i potencjalnych inwestycji) firma konsultingowa KPMG zaprezentowała raport nt. specjalnych stref ekonomicznych. Jednym z głównych wniosków było to, że ponieważ ustawa o SSE przewiduje ich funkcjonowanie do 2020 roku, wkrótce można spodziewać się zamierania w nich inwestycji, ponieważ okres ten dla wielu największych projektów może okazać się zbyt krótki, aby korzyści przekroczyły poniesione koszty.

Dotyczy to w szczególności planowanych inwestycji po 2014 roku. Z badania KPMG wynika, że dla większości inwestorów okres zwrotu nakładów przekracza sześć lat.

Do końca czerwca 2011 roku we wszystkich czternastu SSE w Polsce wydano ponad 1400 zezwoleń na działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy zainwestowali w nich 75 mld złotych i zatrudnili ponad 230 tys. pracowników. Z szacunków KPMG wynika, że w całym 2011 roku wydanych zostanie blisko 200 nowych zezwoleń, a inwestorzy wniosą w SSE 6,5 mld zł, powstanie dodatkowo 20 tys. miejsc pracy.

W badaniu KPMG pytani inwestorzy stwierdzili, że przedłużenie okresu funkcjonowania stref np. do 2026 roku zwiększy o 16 punktów procentowych odsetek tych, którzy deklarują nowe inwestycje w ciągu najbliższych 2-3 lat i może spowodować łączny wzrost nakładów inwestycyjnych w SSE nawet o 40 mld złotych

Nie ma sprzeciwu?

Według opinii przedstawicieli zarządów SSE obecnych na konferencji w PAIIZ, wydłużenia okresu działania SSE obawia się minister finansów. W ten sposób doszło by do nadmiernych uszczupleń podatków od spółek tam istniejących.

Jednak jak odpowiedziano nam w MF, "kwestia ta nie była poruszana w resorcie, ponieważ minister finansów nie otrzymał od ministra gospodarki żadnego projektu uwzględniającego wydłużenie funkcjonowania SSE po 2020 roku".

Poinformowano nas też, że w 2010 roku z tytułu udzielonych inwestorom ze SSE ulg budżet nie uzyskał 7,8 mld zł, w tym 7,6 mld z ulg w CIT oraz 200 mln zł - w ulgach w PIT. Zarazem MF nie ma danych, jakie są pośrednie przychody z działalności spółek w tych strefach (np. wpływy z podatku VAT od sprzedanych towarów i usług).

Dane te są zbieżne z przedstawionymi przez MG. Do końca 2009 r. zwolnienia podatkowe, z jakich skorzystali inwestorzy w strefach, wyniosły 7,4 mld zł, co stanowi ok. 11 proc. kosztów inwestycyjnych, a więc "dużo poniżej maksymalnych progów dopuszczalnej intensywności pomocy" - stwierdza DIW MG. "Z prowadzonego przez nas monitoringu zatrudnienia i wielkości nakładów poniesionych wynika, że SSE jest odpowiednim instrumentem polityki przeciwdziałania bezrobociu".

Departament ten zaznacza, że nie można też pominąć efektu synergii, jaki występuje w związku z funkcjonowaniem stref. Każda nowa inwestycja, poza miejscami pracy w uruchamianym zakładzie, przyczynia się przecież do wzrostu zatrudnienia w bezpośrednim otoczeniu.

 

 

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.