Wojewoda chce wyznaczenia mediatora

Wojewoda śląski wystąpi do resortu pracy o wyznaczenie mediatora w sprawie konfliktu w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym.
Wojewoda chce wyznaczenia mediatora

Takie ustalenia zapadły podczas czwartkowego posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach.

Konflikt dotyczy dyscyplinarnego zwolnienia czterech pracowników CzPK, przeciwko czemu stanowczo protestują związkowcy.

W przyjętym w czwartek stanowisku prezydium WKDS wyraziło zaniepokojenie przedłużającym się konfliktem i zwróciło się o podjęcie merytorycznych rozmów, których celem będzie rozwiązanie kwestii spornych.

”Apelujemy do stron konfliktu, aby zasiadły do rozmów i z poszanowaniem obowiązującego prawa, mając szczególnie na uwadze przepisy ustawy Kodeks pracy oraz Ustawy o związkach zawodowych, prowadziły dialog przyczyniający się do poprawy wzajemnych relacji, a tym samym jakości pracy w przedsiębiorstwie” – napisali przedstawiciele prezydium WKDS.

Zarząd CzPK zwolnił dyscyplinarnie cztery osoby pracujące w spółce, w tym trzech członków NSZZ „Solidarność”; wśród nich jest przewodniczący zakładowej „Solidarności” i zarazem członek rady nadzorczej spółki.

Jak podaje Śląski Urząd Wojewódzki, powodem tej decyzji jest przekonanie zarządu CzPK, że pracownicy ci brali udział w kradzieży paliwa z kompaktora – urządzenia pracującego na wysypisku śmieci. Na początku września prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Zwolnieni pracownicy skierowali swe sprawy do sądu pracy. W obronie pracowników związkowcy „Solidarności” zorganizowali pikietę i trwającą 52 godziny okupację Urzędu Miasta w Częstochowie, przerwaną w przedwyborczą sobotę na prośbę wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka. Wcześniej związkowcy przez kilka godzin okupowali urząd we wrześniu.

Przedstawiciele „S” podkreślają, że zwolnienia są niezgodne z prawem i bezskuteczne, gdyż dotyczą związkowców objętych ustawową ochroną, ponadto zostały wręczone po upływie miesięcznego ustawowego terminu po stwierdzeniu rzekomych przewinień pracowników. Apelowali w tej sprawie do prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka (zabierz głos/oceń prezydenta).

Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy odpowiadają, że magistrat jest co prawda organem założycielskim spółki, ale pracodawcą dla tych osób jest zarząd spółki. Dlatego urząd może być w tej sprawie najwyżej mediatorem.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne zarządza składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego pod składowanie odpadów przeznaczony jest obszar 128 ha. Jedynym właścicielem Spółki jest miasto Częstochowa.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE