Wsparcie zawodowe dla kobiet z rodzin górniczych

Nawet 15 tys. kobiet w woj. śląskim może skorzystać z modelu wsparcia wypracowanego w ramach trwającego w Jastrzębiu Zdroju projektu "Śląskie Wyzwania". Chodzi o zwalczanie częstego w rodzinach górniczych stereotypu nt. podejmowania pracy przez kobiety.
Wsparcie zawodowe dla kobiet z rodzin górniczych

Jak poinformowała Paulina Cius z koordynującego przedsięwzięcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (WUP), właśnie rozpoczął się nabór 80 uczestniczek projektu. To one będą pierwszymi, które skorzystają z modelu wypracowanego w pierwszej fazie przedsięwzięcia. Efektem całego projektu ma być powstanie kompleksowego modelu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.

Czytaj też: Będzie nowy system aktywizacji bezrobotnych

"Jastrzębie Zdrój zostało wybrano jako miasto-powiat, gdzie takich kobiet zarejestrowanych jest bardzo dużo, a kopalnie są praktycznie jedynymi dużymi pracodawcami. Ten model będzie docelowo dotyczył nie tylko kobiet z rodzin górniczych, ale też osób zagrożonych wykluczeniem, np. samotnych matek w hermetycznych środowiskach" - wskazała Cius.

W lutym tego roku w Jastrzębiu Zdroju zarejestrowanych było 2462 bezrobotnych kobiet (na 4 tys. bezrobotnych ogółem). 1176 z nich było bezrobotnych długotrwale.

Pierwszym, zrealizowanym już etapem projektu była faza badawcza, w którą zaangażowali się naukowcy Uniwersytetu Śląskiego. Przeprowadzone wśród kobiet z jastrzębskich rodzin górniczych ankiety dotyczyły m.in. ich potrzeb - w odniesieniu do życiowej sytuacji. Na tej podstawie powstał zarys modelu przewidujący m.in. pracę psychologa z całą górniczą rodziną - w formie stałego asystenta rodziny. Ma on budować bliższą niż w dotychczasowych działaniach relację z uczestniczkami i ich otoczeniem.

"To będzie praca nie tylko z żoną górnika, ale też z samym górnikiem czy córką - aby zmieniać funkcjonujący często w takich rodzinach stereotyp, że ja, górnik, jestem żywicielem rodziny i po co, kobieto, masz iść do pracy" - zaznaczyła Cius.

Taki utrwalony sposób myślenia powoduje problemy nie tylko np. przy utracie przez górników pracy, ale też np. po wypadkach. Jak wynika z doświadczeń zaangażowanej w projekt Fundacji Rodzin Górniczych, w takich sytuacjach część górniczych rodzin pozostaje bez środków do życia i bez możliwości znalezienia pracy przez nieposiadające doświadczeń ani kwalifikacji kobiety.

Z szacunków badaczy wynika, że problem trwale niepracujących kobiet w rodzinach górniczych, które mogą spotkać się z potrzebą podjęcia pracy zawodowej, może w całym regionie dotyczyć nawet 15 tys. osób. Instytucje i organizacje, które będą z nimi pracowały, będą mogły wykorzystać powstający w ramach "Śląskich Wyzwań" podręcznik zawierający opis metodologii, procedur, schematów i narzędzi stosowanych we wdrażaniu wypracowanego w projekcie modelu.

Z dotychczasowych badań i realizacji innych programów urzędów pracy wynika, że stereotyp niepracującej kobiety w rodzinie górniczej bywa tak silny, że nawet w obliczu potrzeby one same czują opór, by zgłosić się do urzędu, czy skorzystać z programów szkoleniowych. Stąd w ramach "Śląskich Wyzwań" przewidziano m.in. tworzenie grup samopomocowych i banku wymiany usług. Takie działania mają integrować kobiety i pomagać im we wzajemnym mobilizowaniu się.

W ramach "Śląskich Wyzwań" bezpłatne wsparcie wspomagające w powrocie lub wejściu na rynek pracy otrzymają kobiety z rodzin górniczych w wieku 18-59 lat, mieszkające w Jastrzębiu Zdroju, posiadające status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo - córki, żony lub wdowy górników oraz emerytów i rencistów górniczych.

Zakwalifikowane do projektu uczestniczki (80 z listy podstawowej i 20 z rezerwowej) będą mogły bezpłatnie skorzystać ze szkoleń, studiów podyplomowych, staży, prac interwencyjnych czy dotacji na własny biznes. Zakres i forma takich form wsparcia będą określane indywidualnie. Niezależnie od nich kobiety będą uczestniczyły w różnych formach zajęć pomagających im przełamać bariery związane z podjęciem pracy.

Projekt "Śląskie Wyzwania" koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, przy zaangażowaniu partnerów: Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju, Uniwersytetu Śląskiego i Fundacji Rodzin Górniczych. Koszt rozpisanego na 30 miesięcy, współfinansowanego ze środków unijnych projektu, to prawie 2,5 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE