Wynagrodzenia w samorządowych spółkach będą jawne? Rząd zdecydował

Poselski projekt nowelizacji ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami został negatywnie zaopiniowany przez rząd. Uznał, że zaproponowane przez posłów regulacje zbyt daleko ingerują w prawo do prywatności i ograniczają prawo do ochrony danych osobowych.
Wynagrodzenia w samorządowych spółkach będą jawne? Rząd zdecydował
W opinii rządu projekt nowelizacji zawiera wiele nieprecyzyjnych przepisów, a ponadto wprowadza ograniczenie ochrony danych osobowych. (fot. pixabay.com)

• Posłowie chcieli zwiększyć zakres informacji o przychodach, które musieliby podawać do publicznej wiadomości m.in. osoby kierujące spółkami Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, a także państwowym i komunalnym osobom prawnym.

• W swym, przedstawionym pod koniec maja stanowisku Rada Ministrów krytycznie oceniła jednak zaproponowane rozwiązania.

• W jej opinii projekt ustawy zawiera wiele nieprecyzyjnych przepisów, a ponadto wprowadza ograniczenie ochrony danych osobowych.

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ustala zasady wynagradzania m.in. kierowników, dyrektorów, prezesów, wiceprezesów, zastępców dyrektorów, członków zarządów oraz innych organów zarządzających w przedsiębiorstwach i agencjach państwowych, instytutach badawczych, fundacjach i państwowych jednostkach budżetowych. Określa także zasady wynagradzania członków rad nadzorczych wymienionych w ustawie jednostek organizacyjnych i kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wedle obecnych przepisów informacje o ich wynagrodzeniu, podobnie jak i o nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych i odprawach są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych.

Czytaj też: Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym ma wpływ na samorządy

Z kolei ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, państwowym i komunalnym osobom prawnym. Regulacje te dotyczą kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających.

Zgodnie z obecną ustawą w wymienionych wyżej spółkach uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego (z pewnymi wyjątkami) są jawne. Nie podlegają one ochronie danych osobowych, ani tajemnicy przedsiębiorstwa i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.

W opinii rządu, który analizował je przede wszystkim pod kątem prawa do ochrony danych osobowych, zaproponowane rozwiązania miały iść jednak zbyt daleko.

- Nie negując potrzeby tego rodzaju kontroli społecznej należy jednak stwierdzić, że z punktu widzenia prawa do ochrony danych osobowych regulacje omawianego projektu ustawy budzą zastrzeżenia – czytamy w stanowisku Rady Ministrów. Jak precyzuje rząd zastrzeżenia dotyczą dwóch aspektów proponowanych zmian tj. zakresu informacji objętych „obowiązkiem publikacyjnym” (w szczególności w odniesieniu do informacji o przychodach z innych źródeł niż zatrudnienie) oraz kręgu osób, których dane osobowe objęte są tym obowiązkiem.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE