PARTNER PORTALU
  • BGK

Wynagrodzenia, województwa: tam zarobki rosną najszybciej

  • Bartosz Dyląg    12 czerwca 2015 - 14:24
Wynagrodzenia, województwa: tam zarobki rosną najszybciej

Wzrost wynagrodzeń wystąpił we wszystkich województwach. Fot. Pixbay

W I kwartale br. wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był wyższy niż w ostatnim kwartale ub. roku, natomiast niższy niż przed rokiem. Wzrosły wynagrodzenia zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2015 r. wyniosło 4053,71 zł i było o 4,0% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,2%) – czytamy w najnowszym opracowaniu GUS.

Województwa z najszybciej rosnącymi pensjami

Wzrost wynagrodzeń wystąpił we wszystkich województwach, największy w świętokrzyskim (o 5,9%), małopolskim (o 5,8%), opolskim i pomorskim (po 5,5%), a najmniejszy w mazowieckim (o 2,8%) oraz lubelskim i śląskim (po 3,0%).

Najwyższy poziom wynagrodzeń utrzymywał się nadal w województwach: mazowieckim, śląskim i pomorskim (odpowiednio 122,7%, 104,9% i 102,4% średniej krajowej), przy czym w mazowieckim i śląskim wynagrodzenia rosły wolniej, a w pomorskim szybciej niż średnio w kraju. Najniższy poziom wynagrodzeń, podobnie jak w okresach poprzednich wystąpił w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim (odpowiednio o 19,0% i 17,9% mniej niż średnio w kraju).

Relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw do średniej krajowej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku poprawiła się w 12 województwach (od 1,6 p. proc. w małopolskim do 0,2 p. proc. w lubuskim i wielkopolskim). W pozostałych województwach relacja pogorszyła się (od 0,1 p. proc. w zachodniopomorskim do 1,5 p. proc. w mazowieckim).

Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 2,1 p. proc. i wyniosła 41,7 p. proc.

Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle w I kwartale 2015 r. wyniosło 4112,65 zł i było o 3,2% wyższe niż w I kwartale ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,1%). Wzrost odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy w świętokrzyskim (o 5,6%) i opolskim (o 5,4%), a najmniejszy w lubelskim (o 0,7%) i śląskim (o 2,0%).

Wynagrodzenia w przemyśle były wyższe niż średnio w kraju, podobnie jak przed rokiem, w 4 województwach: śląskim (o 15,3%), mazowieckim (o 14,1%), dolnośląskim (o 4,8%) i pomorskim (o 0,7%). W pozostałych województwach wynagrodzenia kształtowały się poniżej średniej krajowej. Najniższe wynagrodzenie nadal zanotowano w podlaskim i warmińsko-mazurskim (odpowiednio o 17,5% i 17,0% mniej niż średnio w kraju).KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.