PARTNER PORTALU
  • BGK

Z troską o nagrody roczne

  • GK/men.gov.pl    14 listopada 2011 - 08:13
Z troską o nagrody roczne

Kierujący placówkami podległymi ministrowi edukacji narodowej lub przez niego nadzorowanymi będą mogli dostać nagrodę roczną po sześciu miesiącach pracy. Do tej pory możliwe było to po roku.
Tak przewiduje – skierowany do Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Aktualnie obowiazujące rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 28 grudnia 2001 r. obejmuje zakresem trzy działy administracji rządowej: oświatę i wychowanie, szkolnictwo wyższe oraz kulturę fizyczną i sport. Tymczasem w obecnym stanie prawnym tymi działami administracji kierują odrębnie minister edukacji narodowej, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz minister sportu i turystyki.

Przepisy projektu rozporządzenia określają zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w jednostkach, dla których minister do spraw oświaty i wychowania jest organem założycielskim albo organem, który nadzoruje lub utworzył daną placówkę.

Dokument wprowadza przepis umożliwiający przyznanie uprawnionemu nagrody rocznej w przypadku, gdy pełnił on funkcję przez co najmniej sześć miesięcy roku obrotowego. Do tej pory był to wymóg zajmowania stanowiska przez cały rok obrotowy.

Ministerstwo tłumaczy konieczność zmian tym, że wyniki pracy uprawnionego nie zawsze są uzależnione od pełnienia przez niego funkcji przez cały rok obrotowy.

„Osoby kierujące jednostakami podlegającymi ministrowi edukacji narodowej lub przez niego nadzorowanymi są zatrudniane na podstawie powołania. Mogą być odwołane w każdym czasie przez organ, który je powołał. Ponadto mogą być powołane na czas określony. Z dotyczczas obowiazujących przepisów wynikało, że rok, w którym dana osoba objęła funkcję kierowniczą, albo zakończyła jej obejmowanie, nie podlegał ocenie pod kątem przyznania nagrody rocznej, niezależnie od osiąganych wyników pracy. Ponadto, w sytuacji zmiany w ciągu jednego roku osoby na stanowisku kierującego podmiotem, dotychczasowe przepisy uniemożliwiały wystąpienie o nagrodę roczną zarówno dla dotychczasowego, jak i nowego kierownika” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Treść rozporządzenia w dziale multimedia. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.