Zarobki na widoku publicznym

Wysokość wynagrodzenia, w tym nagród, premii, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i innych świadczeń pobieranych przez pracownika urzędu gminy jest informacją publiczną.
Zarobki na widoku publicznym

Wójt gminy odmówił udostępnienia informacji publicznej w części dotyczącej zatrudnienia i wynagrodzeń, w tym nagród pieniężnych, premii, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i innych świadczeń, jakie pobierał pracownik zatrudniony na stanowisku ds. drogownictwa w urzędzie gminy.

Tymczasem samorządowe kolegium odwoławcze przypomniało, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do szeroko rozumianych władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne, w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.

Według kolegium odwołujący się domagał się informacji o wynagrodzeniu pracownika urzędu gminy, a więc wypłacanych z zasobów publicznych na rzecz osób pełniących funkcje publiczne.

Jednocześnie kolegium, powołując się na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach uznało, że karty wynagrodzeń pracowników samorządu gminnego w części, w jakiej zawierają informacje o wysokości zarobków brutto, netto, kwoty nagród oraz premii, mieszczą się w pojęciu informacji publicznej w rozumieniu ustawy o informacji publicznej.

„Wniosek o udostępnienie informacji o wysokości średnich zarobków urzędników nie dotyczy bowiem danych osobistych pracownika, lecz jest pytaniem o dysponowanie publicznymi środkami, przez co podlega udostępnieniu zgodnie z zasadą jawności finansów sektora publicznego - przypomniało SKO.

Dlatego bezpodstawne jest powoływanie się przez wójta na przepisy o ochronie dóbr osobistych czy o ochronie danych osobowych.

Co prawda art. 5 ust. 2 ustawy o informacji publicznej ogranicza prawo do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej, jednak w niniejszej sprawie ograniczenie wynikające z tego przepisu nie może mieć zastosowania, bowiem wniosek dotyczy osób będących funkcjonariuszami publicznymi.

Sprawę rozpatrywał również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, który potwierdził stanowisko kolegium samorządowego, orzekając, że w sprawie chodziło o informacje dotyczące dysponowania środkami publicznymi, a nie o dane osobiste konkretnych pracowników.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Taki widok jest ZAWSZE miły !

Butki, 2013-04-20 20:57:49 odpowiedz

nie zawsze sa widoczni

alutka, 2013-04-20 20:51:55 odpowiedz

A ja nie ma nic przeciwko. Niechby ktoś zapytał ile zarabiam ja, a ile... kierownicy :)

pingu, 2013-04-20 17:46:55 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE