Zasiłek i praca dla bezrobotnego

Bezrobotni nie mogą wykonywać nisko płatnych prac. To działa demotywująco na osoby bezrobotne, dla których wizja straty świadczeń pieniężnych przekłada się na niechęć do poszukiwania oraz podejmowania pracy.
Zasiłek i praca dla bezrobotnego

Według posła Johna Abrahama Godsona w dzisiejszym stanie prawnym nie ma możliwości, aby osoba korzystająca z zasiłku dla bezrobotnego mogła w dalszym ciągu otrzymywać świadczenia z tego tytułu w przypadku podjęcia stażu. Zazwyczaj niewielkie wynagrodzenie za staż wpływa na zmianę statusu bezrobotnego, odbierając mu tym samym przysługujące dotychczas świadczenia.

– Jest to niedopuszczalne, żeby osoby bezrobotne wyrażające chęć podnoszenia swoich kwalifikacji napotykały na takie utrudnienia. Uważam, że warto zastanowić się także nad kwestią utraty zasiłku w przypadku podejmowania dorywczych, drobnych prac przez bezrobotnego w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło – twierdzi poseł Godson.

Używając sformułowania „drobne”, ma na myśli prace, za które wynagrodzenie nie przekracza miesięcznej minimalnej pensji, wynoszącej dziś 1 500 zł brutto.

– W aktualnym stanie prawnym bezrobotni nie mogą wykonywać nisko płatnych prac, które mogłyby przyczynić się do polepszenia ich dobrobytu. To działa demotywująco na osoby bezrobotne, dla których wizja straty świadczeń pieniężnych przekłada się na niechęć do poszukiwania oraz podejmowania pracy – podkreśla poseł.

W związku z tym zapytał ministra pracy i polityki społecznej czy ministerstwo rozważa umożliwienie bezrobotnym odbywania płatnych staży bez utraty świadczeń z tytułu otrzymywania zasiłku dla bezrobotnego.

Poseł zapytał również czy ministerstwo rozważa zmianę aktualnego stanu prawnego w taki sposób, aby umożliwić osobom bezrobotnym podejmowanie drobnych prac w ramach umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, nie narażając ich tym samym na utratę zasiłku.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Na szczęście wiceminister zachował resztki zdrowego rozumu - co mają powiedzieć te rzesze osób, które nie powiększają liczby bezrobotnych, a zarabiają często poniżej najniższego wynagrodzenia. trzeba bronić się przed paranoją poselską.

ewa, 2012-08-03 13:51:24 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE