PARTNER PORTALU
  • BGK

Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu

  • GK/www.mpips.gov.pl    6 października 2011 - 11:05
Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu

Szacunkowa stopa bezrobocia we wrześniu 2011 r. (na podstawie liczby pracujących z końca sierpnia br.) wyniosła 11,7 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,1 punktu procentowego.
We wrześniu 2010 r. omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 11,5 proc. i wzrósł, w porównaniu do sierpnia 2010 r., także o 0,1 punktu procentowego.

Wzrost stopy bezrobocia we wrześniu br. (w granicach od 0,1 do 0,2 punktu) odnotowano w siedmiu województwach – najwyższy w pomorskim i warmińsko-mazurskim. W pozostałych dziewięciu województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim) natężenie bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nie uległo zmianie.

Liczba bezrobotnych w końcu września 2011 roku wyniosła 1 862,8 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca sierpnia 2011 roku wzrosła o 7,5 tys. osób (o 0,4 proc.).

We wrześniu 2010 roku także miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do sierpnia 2010 o 12,4 tys. osób (0,7 proc.). Zatem wzrost we wrześniu 2010 r. był nieco silniejszy, niż w roku bieżącym.

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych we wrześniu 2011 roku odnotowano w dwunastu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie pomorskim, o 1,8 proc. (tj. o 1,8 tys. osób) oraz w województwie warmińsko-mazurskim, o 1,1 proc. (tj. o 1,1 tys. osób). W trzech województwach (lubelskim, lubuskim i świętokrzyskim) miał miejsce spadek liczby bezrobotnych, oscylujący w granicach od 0,1 proc. w województwie lubelskim do 0,5 proc. w województwie lubuskim.

Jedynie w województwie dolnośląskim liczba bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się tak znikomo, że nie wpłynęło to na zmianę liczby bezrobotnych w wielkościach względnych.

Po wakacyjnym ożywieniu na rynku pracy, wrzesień jest miesiącem, w którym rejestrowały się osoby powracające do bezrobocia przede wszystkim po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce), jak również po zakończeniu udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz po wygaśnięciu umów zawartych na czas określony.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2011 r. wyniosła 68,5 tys. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego spadła o 4 tys. (o 5,5 proc.).

Dla porównania we wrześniu 2010 roku do urzędów pracy zgłoszono 99 tys. ofert pracy, tj. o 11,1 tys. (o 12,7 proc.) więcej, niż w sierpniu 2010 roku. Względny (procentowy) spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej we wrześniu 2011 roku w porównaniu do sierpnia 2011 roku odnotowano w jedenastu województwach.

Największy względny spadek wystąpił w województwie lubelskim (o 25,5 proc., czyli o 900 ofert) oraz w województwie dolnośląskim (o 22,3 proc., tj. o 1,6 tys. ofert). W pozostałych pięciu województwach (kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim) miał miejsce wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Największy względny wzrost, wynoszący 14,5 proc., wystąpił w województwach małopolskim (wzrost o 700 ofert) oraz warmińsko-mazurskim (wzrost o 400 ofert). Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.