PARTNER PORTALU
  • BGK

Zielona praca sposobem na bezrobocie

  • GK    2 kwietnia 2013 - 12:05
Zielona praca sposobem na bezrobocie

„Zielona praca” to inicjatywa z Małopolski, która pomaga osobom bezrobotnym z obszarów wiejskich powrócić na rynek pracy. W efekcie 70 rolników znalazło stałe zajęcie.
Dotychczas regiony na wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia przeznaczyły ponad 1,5 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osobom wychodzącym z rolnictwa często brakuje doświadczenia i umiejętności poszukiwanych w szybko zmieniającym się środowisku zawodowym. Braki te dostrzegli projektodawcy „Zielonej pracy" - województwo małopolskie i Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Opracowano systemowy projekt, którego celem było umożliwienie tym osobom wejścia na rynek pracy z nowymi umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym.

Pomysł opierał się na kompleksowym przygotowaniu osób bezrobotnych z obszarów wiejskich do ponownego wkroczenia na rynek pracy. Grupę docelową stanowiły osoby młode (25-), starsze (45+) oraz długotrwale bezrobotne.

Udział w projekcie jest kilkuetapowy. Już w trakcie rekrutacji bezrobotny otrzymuje wsparcie doradcy zawodowego. Dzięki temu możliwa jest ocena predyspozycji i oczekiwań, przygotowywany jest również indywidualny plan szkoleń zawodowych.

Następnie uczestnik szkolony jest w zakresie BHP i umiejętności techniczno-mechanicznych związanych z wykonywaniem robót konserwacyjnych. Ważnym bowiem etapem jest podjęcie subsydiowanego zatrudnienia, na okres 11 miesięcy.

Praca ta polega na konserwacji obwałowań głównych rzek Małopolski. Roboty prowadzone są na urządzeniach administrowanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Dzięki pracy subsydiowanej uczestnicy na nowo funkcjonują w środowisku zawodowym, mogą wykształcić w sobie zachowania społeczne pozwalające na znalezienie i utrzymanie nowego zatrudnienia.

Uczestnicy mają również dostęp do kursów przygotowujących do nowych zawodów: spawacza, kierowcy autobusów, operatora koparek, biorą udział w kursach z grafiki komputerowej i AutoCAD.

Po 11 miesiącach pracy subsydiowanej uczestnicy projektu z nowymi doświadczeniami zawodowymi, nabytymi kompetencjami rejestrują się w agencjach zatrudnienia. Również na tym etapie otrzymują wsparcie. Specjaliści ds. doradztwa zawodowego pomagają im wyszukać odpowiednie oferty, przygotować dokumenty aplikacyjne.

Projekt „Zielona praca" został nagrodzony w VI edycji konkursu „Dobre praktyki EFS", organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Został dofinansowany z programu kapitał ludzki w ramach poddziałania 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.