PARTNER PORTALU
 • BGK

Zostało 20 miejsc, czekają do 19 sierpnia

 • MSWiA    12 sierpnia 2011 - 19:27

ZAKTUALIZOWANY. Już tylko 20 miejsc pozostało wolnych dla tych samorządów, które chcą wziąć udział projekcie MSWiA i podnieść efektywność pracy swojego urzędu. Zgłoszenia od samorządów są przyjmowane do 19 sierpnia.
W projekcie mogą wziąć udział samorządy z całej Polski o najniższych dochodach, głównie małe gminy wiejskie. Urzędy, które zostaną zakwalifikowane do projektu, przy pomocy ekspertów z MSWiA, dokonają samooceny swojej pracy w oparciu o nowoczesną metodę CAF. Po zakończeniu tego etapu będą mogły wziąć udział w konkursie MSWiA i ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE – na łączną kwotę 50 mln zł. Udział w całym projekcie jest bezpłatny.

Tylko do 19 sierpnia samorządy, które są zainteresowane podniesieniem jakości pracy swojego urzędu - w oparciu o metodę CAF - mogą zgłosić się do udziału w projekcie. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerami telefonów: (061) 856 – 69 -79, (061) 856 – 69 - 87, (061) 856 – 69 - 62, (061) 856 – 69 – 92.

Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.

Do rekrutacji mogą przystąpić gminy i powiaty o najniższych dochodach, które wcześniej nie otrzymały dofinansowania w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwszeństwo będą miały małe gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Projekt Wspólnej Metody Oceny (CAF) skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z obszaru całej Polski, które spełniają określone kryteria. Aktualnie do projektu zgłosiło się około 230 jednostek samorządu terytorialnego. Maksymalna liczba samorządów, które mogą być zakwalifikowane do projektu wynosi 250.

Od marca 2011 r. MSWiA prowadzi nabór jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. Tylko te samorządy, które najpierw wezmą udział w projekcie, mogą po jego zakończeniu przystąpić do konkursu i ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Konkurs rozpocznie się w IV kwartale br. Wybrane jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie na łączną kwotę 50 mln zł.

Tegoroczna rekrutacja jest drugą częścią projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. W 2010 roku w ramach programu pilotażowego 80 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, przy wsparciu MSWiA, dokonało samoocen swojej pracy.

CAF to metoda samooceny stosowana w wielu krajach Unii Europejskiej. Efektem samooceny jest opracowanie projektów planu doskonalenia i poprawa efektywności pracy urzędników. Metoda jest rekomendowana przez Sieć Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej (EUPAN). CAF jest nowoczesnym narzędziem zarządzania, które pozwala pracownikom i kierownictwu na samodzielną ocenę funkcjonowania jednostki. Podczas samooceny określane są silne i słabe strony pracy danego urzędu i przygotowywany jest program, przy pomocy którego wskazywane są wymagające usprawnienia obszary działania.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Stosunkowo rzadko z rozwiązań zarządzania jakością korzystają małe gminy wiejskie, dlatego głównie one są adresatem projektu MSWiA.

Dla gmin i powiatów zakwalifikowanych do programu przeprowadzone zostaną specjalistyczne szkolenia, warsztaty oraz konsultacje. Każdemu urzędowi przydzielony zostanie również ekspert, który będzie doradzał kierownictwu i pracownikom od momentu rozpoczęcia projektu. Po zakończeniu samooceny jednostki samorządu terytorialnego sporządzą projekt planu doskonalenia. Przypominamy, że szkolenia, warsztaty i konsultacje ekspertów są bezpłatne.

Spotkania informacyjne odbyły się dotąd w: Warszawie, Siedlcach, Radomiu, Kielcach, Stalowej Woli, Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku, Łodzi, Wieluniu, Tarnowie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Kaliszu, Poznaniu, Toruniu i Gdańsku.

Projekt „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 5.2 „Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej”, Priorytetu V „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • Donna, 2011-08-12 14:11:19

  Przybyłłem,zobzczyłem,zwyciężyłem !KOści ZOSTAŁY RZUCONE...
 • Kokos, 2011-08-12 10:04:14

  no więc czekamy...
 • czytelnik, 2011-08-12 08:22:34

  artykuł ciekawy, jak wiele na tym portalu. Ale... brakuje jak zawsze podstawowej informacji, tj. linku do strony, gdzie można znaleźć komplet danych. Prośba - zacznijcie wstawiać (zwłaszcza w wiadomości o konkursach) odesłania do stron źródłowych.