PARTNER PORTALU
  • BGK

1,6 mld zł na rozwój Śląskiego

  • BEZ    18 grudnia 2009 - 11:20

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął budżet na r. 2010.Dochody Województwa oszacowano na poziomie 1,3 mld zł, co stanowi spadek o 51 % w stosunku do planu dochodów w r. 2009, Wydatki wyniosą 1,6 mld, również mniej o 45 % niż w tym roku.
O spadku dochodów zadecydowały likwidacja dotacji rozwojowej, która wynosiłaby w 2010 roku ponad 2,4 mld zł oraz spadek wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych. Z ogólnej planowanej wielkości wydatków wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią 97,1% całego budżetu, pozostała część związana jest z realizacją zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Zdaniem marszałka Śmigielskiego nowy budżet jest „trudny”. „Zmieniła się jego struktura wewnętrzna – nie ma w budżecie środków unijnych, a gospodarowanie nimi będzie polegało na rozstrzyganiu konkursów, podpisywaniu umów z beneficjentami i wystawianiu zleceń płatniczych do Banku Gospodarstwa Krajowego” – tłumaczy marszałek. Ponadto zmniejszające się dochody własne i zobowiązania podjęte na mocy upoważnień Sejmiku spowodowały ograniczenie puli środków na bieżące zadania własne np. w zakresie ochrony zdrowia, kultury czy dróg.

Budżet jest zrównoważony przychodami w kwocie 376,4 mln zł. Ich źródło to raty pożyczek spłacanych przez zakłady opieki zdrowotnej w wysokości 25, 4 mln zł oraz ze środków kredytowych w wysokości 351 mln zł.

Budżet zawiera również rozchody, gdyż w roku bieżącym został zaciągnięty kredyt w wysokości 40 mln zł na objęcie akcji GTL i na zadaszenie Stadionu Śląskiego. Rozchody w 2010 roku stanowią kwotę 8 mln zł.Rozpoczęte duże zadania inwestycyjne, jak zadaszenie Stadionu, budowa gmachu Muzeum Śląskiego i kilku mniejszych zadań majątkowych, wymuszały poszukiwanie innych źródeł środków finansowych.

Podczas prezentacji marszałek do priorytetów pracy Zarządu w przyszłym roku zaliczył kontynuację prac budowlanych przy zadaszeniu Stadionu Śląskiego, budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego, rozwój Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, WPKiW w Chorzowie oraz Przewozów Regionalnych.

W skali kraju wszystkie województwa zaplanowały spadek dochodów o średnio o ok. 35%, co jest związane z likwidacją dotacji rozwojowej. Pod względem dochodów Śląskie zajmuje drugie miejsce w kraju po Mazowieckim – 2,8 mld zł.

Podczas sesji radni przyjęli apel dotyczący poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych w województwie śląskim. Zostanie on przesłany do Ministra Zdrowia, Ministra Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów. Radni wyrażają zaniepokojenie planami budżetowymi dla województwa.

Ich wprowadzenie oznaczać będzie „realne obniżenie poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych rodzajach w wysokości od kilku do kilkunastu punktów procentowych w stosunku do poziomu finansowania tych świadczeń ze stycznia 2009. Spowoduje to dalsze drastyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej szpitali i przychodni w województwie śląskim oraz stawiać będzie pod znakiem zapytania możliwości podpisania umów na rok 2010 przez dyrektorów tych jednostek” – czytamy w apelu. Zdaniem radnych ratunkiem byłoby zasilenie systemu opieki zdrowotnej w województwie dodatkowymi środkami finansowymi. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.