PARTNER PORTALU
  • BGK

15 listopada - deadline dla projektów budżetów

  • ZWI    15 listopada 2012 - 11:59

Dziś upływa termin dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego do przedłożenia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2013 r. i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.
Jak przypomina RIO, 15 listopada to data, w której najpóźniej powinien wpłynąć projekt uchwały budżetowej na 2013 r. wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami określonymi w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, radzie gminy/powiatu/województwa.
 
15 listopada mija też termin składania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

RIO na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

 

  Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.