PARTNER PORTALU
  • BGK

2,4 mld zł deficytu w budżecie państwa

  • aw/PAP    21 grudnia 2017 - 14:23
2,4 mld zł deficytu w budżecie państwa
Ministerstwo Finansów podało dane dotyczace budżetu państwa (fot.mf.gov.pl)

Po listopadzie br. budżet państwa miał deficyt w wysokości 2,4 mld zł, co stanowiło 4,1 proc. w stosunku do deficytu przewidzianego w ustawie budżetowej na ten rok - podało Ministerstwo Finansów w szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa.
• Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów dochody wyniosły 323,3 mld zł (99,3 proc. przewidzianych w ustawie budżetowej na 2017 r.), wydatki - 325,7 mld zł (84,6 proc.) a deficyt - 2,4 mld zł, tj. 4,1 proc.

• Zdaniem wiceminister finansów Teresy Czerwińskiej, budżet ma najniższy deficyt po jedenastu miesiącach od co najmniej 2000 r.

• Ustawa budżetowa na ten rok dopuszcza deficyt w wysokości 59 mld 345 mln zł, ale zgodnie z zapowiedziami resortu finansów na koniec 2017 r. deficyt budżetu miałby wynieść ok. 30 mld zł.

 

"Dochody były o 28,8 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie jedenastu miesięcy roku ubiegłego, w tym dochody z VAT o 24,7 mld zł. Świadczy to o skuteczności uszczelnienia systemu podatkowego" - uważa Czerwińska.

W komentarzu wiceminister wskazała, że w tym roku po listopadzie wykonanie wydatków sięgnęło 84,6 proc. planu, tym samym wydatki są większe o 3,6 mld zł niż w analogicznym okresie rok temu i o 25,8 mld zł niż dwa lata temu.

"Chciałabym zaznaczyć, że w tym roku przeznaczyliśmy dodatkowe środki w wyniku dwóch nowelizacji budżetu państwa podyktowanych racjonalnym gospodarowaniem środkami poprzez dysponentów, co skutkowało oszczędnościami w ich budżetach i wolnymi środkami w rezerwach" - podkreśliła.

"Na koniec roku prognozujemy, że deficyt budżetu państwa będzie znacząco niższy od planowanego, głównie za sprawą poprawy ściągalności VAT" - poinformowała wiceminister. Zaznaczyła, że jeśli chodzi o wynik całego sektora, to ostatecznie poznamy go dopiero w maju po dokonaniu wszystkich rozliczeń.

Według szacunkowych danych w okresie styczeń-listopad 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 28,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. "Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 13,9 proc. r/r" - zaznacza w komunikacie MF.

Według resortu finansów wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku odnotowano we wszystkich głównych podatkach. Dochody z VAT były wyższe o 20,3 proc. r/r (tj. ok. 24,7 mld zł), dochody z akcyzy i podatku od gier były wyższe o 4,2 proc. r/r (tj. ok. 2,6 mld zł), dochody z PIT były wyższe o 8,6 proc. r/r (tj. ok. 3,7 mld zł), dochody z CIT były wyższe o 12,9 proc. r/r (tj. ok. 3,1 mld zł).

Natomiast dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły 4,0 mld zł, tj. 100,9 proc. planu.

"W okresie styczeń-listopad 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 32,0 mld zł i było niższe o 6,7 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównym powodem niższego wykonania były czynniki o charakterze jednorazowym. W lutym oraz lipcu 2016 roku miała miejsce wpłata w kwocie ok. 9,2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r." - poinformowało MF.

Zgodnie z komunikatem do końca listopada z budżetu wydano 325,7 mld zł tj. 84,6 proc. tegorocznego planu, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. przekazano na wydatki 322,1 mld zł, tj. 87,4 proc. planu.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.