PARTNER PORTALU
  • BGK

21 marca rozpoznanie ws. reorganizacji sądów

  • PAP    25 lutego 2013 - 15:57
21 marca rozpoznanie ws. reorganizacji sądów

Na 21 marca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozpoznanie wniosków Krajowej Rady Sądownictwa i posłów PSL złożonych w związku z przeprowadzoną przez resort sprawiedliwości reorganizacją sądów rejonowych.
Trybunał Konstytucyjny rozpozna wnioski w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński - poinformował Trybunał.

Czytaj też: Platforma z reorganizacją sądów zda się na TK?

Z początkiem roku 79 najmniejszych sądów rejonowych zostało zniesionych i stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. W sądach tych orzekało ponad 550 sędziów - formalnie więc musieli oni zostać przeniesieni do tych większych sądów. Reorganizację krytykują środowiska sędziowskie i samorządowe.

Czytaj też: Druzgocąca opinia o reorganizacji sądów

W lipcu zeszłego roku KRS zdecydowała o zaskarżeniu do TK m.in. przepisu Prawa o ustroju sądów powszechnych, który dotyczy upoważnienia szefa resortu sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia. Inny wniosek w sprawie tworzenia i znoszenia sądów na mocy rozporządzenia skierowali w czerwcu do TK posłowie PSL. Oba wnioski zostały połączone przez Trybunał do wspólnego rozpoznania.

Przepis ten dotyczy upoważnienia szefa resortu sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia.

Zaskarżony został też zapis Prawa o ustroju sądów wojskowych, upoważniający szefa MON w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia w drodze rozporządzenia sądów wojskowych. Rada wskazywała jeszcze w zeszłym roku, że do czasu rozpoznania sprawy przez TK minister nie powinien korzystać z zaskarżonych przepisów.

Inny wniosek w sprawie tworzenia i znoszenia sądów na mocy rozporządzenia skierowali też do TK w czerwcu 2012 r. posłowie PSL. Oba wnioski zostały połączone przez Trybunał do wspólnego rozpoznania.

Sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" powiedział w poniedziałek PAP, że bardzo rzadko zdarza się, by TK wyznaczał tak krótki termin na rozpoznanie skargi.

Wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk mówił wcześniej, że zgodnie z zasadą domniemania zgodności przepisów z konstytucją minister sprawiedliwości "miał prawo i obowiązek" podejmować decyzje dotyczące reorganizacji.

Prokurator generalny Andrzej Seremet informował w listopadzie, że w stanowisku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego PG uznała, że tworzenie i znoszenie sądów na mocy rozporządzenia jest zgodne z konstytucją. "W pewnym zakresie godzimy się jednak z wnioskiem, bo naszym zdaniem sprzeczne z konstytucją jest upoważnienie dla szefa MON przewidujące możliwość wydania rozporządzenia odnoszącego się do sądów wojskowych bez wskazania kryteriów, którymi minister może się kierować" - mówił Seremet.

Także Sejm w swym stanowisku wniósł o uznanie zaskarżonych przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych za zgodne z ustawą zasadniczą.

W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy o okręgach sądowych, który - w przypadku uchwalenia - przywróciłby dotychczasową strukturę sądów rejonowych. W zeszłym tygodniu projekt został skierowany do II czytania. Obywatelski projekt został opracowany w końcu maja zeszłego roku.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.