PARTNER PORTALU
  • BGK

232 decyzje urzędników z rażącym naruszeniem prawa

  • GK    23 września 2013 - 10:32
232 decyzje urzędników z rażącym naruszeniem prawa

Od wejścia w życie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, administracja podatkowa wydała 232 decyzje z rażącym naruszeniem prawa.
Od czasu wejścia w życie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, tj. od 17 maja 2011 r., administracja podatkowa wydała łącznie 232 decyzji i postanowień z rażącym naruszeniem prawa.

Wskazana ilość jest znacznie niższa w porównaniu z okresem sprzed wejścia w życie przepisów, gdyż w latach 2009-2010 administracja podatkowa wydała łącznie 274 rozstrzygnięć z rażącym naruszeniem prawa.

- Po wejściu w życie przepisów nie wystąpiły przypadki wydania przez organy kontroli skarbowej rozstrzygnięć: decyzji i postanowień z rażącym naruszeniem prawa - informuje Andrzej Parafianowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Dodaje, że w okresie obowiązywania tej ustawy wystąpiły trzy przypadki niezałatwienia przez administrację podatkową indywidualnych spraw administracyjnych w oznaczonym czasie. Przed wejściem w życie przepisów nie stwierdzono wystąpienia takich przypadków.

Jednocześnie odnotowano 9 przypadków wytoczenia powództw przeciwko Skarbowi Państwa o wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone rozstrzygnięciami administracyjnymi na łączną kwotę 8 899 970 zł.

- W żadnej ze spraw spór nie dotyczył rozstrzygnięć wydanych z rażącym naruszeniem prawa. W jednym przypadku sprawa jest w toku, wobec czego brak jest możliwości stwierdzenia na tym etapie, czy spór dotyczył rozstrzygnięcia lub jego braku dokonanego z rażącym naruszeniem prawa - tłumaczy wiceminister.

Ilość wytoczonych powództw przeciwko Skarbowi Państwa jest niższa w porównaniu do okresu sprzed wejścia w życie nowych przepisów, w którym to okresie odnotowano 19 takich przypadków na łączną kwotę roszczeń w wysokości 79 887 522 zł, z czego jedno powództwo o wypłatę zadośćuczynienia w kwocie 200 000 zł dotyczyło rozstrzygnięcia dokonanego z rażącym naruszeniem prawa.

Od wejścia w życie nowych przepisów odnotowano cztery przypadki zasądzenia odszkodowania za szkody wyrządzone rozstrzygnięciami administracji podatkowej na łączną kwotę 13 960 147,70 zł. Wypłacono odszkodowania na kwotę 33 293,64 zł.

- Zasądzone odszkodowania nie miały związku z zakresem regulowanym ustawą o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Stąd też nie wystąpiły przesłanki do zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy - podkreśla Andrzej Parafianowicz.

W tym okresie nie wytaczano powództw o zapłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w związku z wydanymi rozstrzygnięciami organów kontroli skarbowej. W związku z powyższym kierownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej nie kierowali do prokuratorów wniosków o wszczęcie postępowań wyjaśniających.

W latach 2009-2011 wysokość odszkodowań z tytułu rozstrzygnięć wydanych przez organy kontroli skarbowej wynosiła odpowiednio: 2009 r. - wypłacono łącznie ok. 0,06 mln zł, 2010 r. - wypłacono łącznie ok. 0,35 mln zł, 2011 r. - wypłacono 28,9 mln zł.

Jakie odszkodowanie w sądzie

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości o wysokości odszkodowań zasądzonych od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego uwzględnia wszystkie sprawy rozstrzygane w sądach powszechnych.

- Nie jest możliwe wyodrębnienie wysokości tylko tych zasądzonych odszkodowań, które dotyczą szkody wyrządzonej rozstrzygnięciami administracyjnymi - informuje wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.