PARTNER PORTALU
  • BGK

233 mln zł na projekty kulturalne

  • AT    2 lutego 2012 - 19:01
233 mln zł na projekty kulturalne

233 mln zł to tegoroczny budżet tzw. "Programów Ministra".
Konferencja, na której podsumowano nabór wniosków, odbyła się 1. lutego. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zaprezentował najciekawsze projekty: wydarzenia artystyczne, kolekcje oraz promocja literatury i czytelnictwa.

„Programy Ministra” to mechanizm stanowiący podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć, festiwali, przeglądów czy wydawnictw. Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu państwa oraz Funduszu Promocji Kultury.

W tym roku znacznie uproszczono działania, jakie wnioskodawca musi podjąć po wypełnieniu wniosku w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta.  Nowe funkcje  formularzy elektronicznych pomagają w wypełnianiu aplikacji (sprawdzając poprawność wprowadzonych danych i  wskazując miejsca popełnienia błędów). Dzięki tym usprawnieniom , w tym roku było o prawie 1000 mniej błędnych formalnie wniosków. Ich liczba spadła trzykrotnie ( w  20 proc w 2011 r.  do 7 proc. w roku bieżącym).  Ponadto - nastąpiło  ujednolicenie wymogów formalno – finansowych.

Procedura decyzyjna – podobnie jak latach 2011 i 2010 - opiera się na ocenie eksperckiej. W przypadku 4 programów/priorytetów (Ochrona zabytków, Promesa, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Narodowe kolekcje sztuki współczesne) stosowany jest tryb zespołu sterującego.  Poważną zmianą jest usunięcie etapu wskazań Ministra pomiędzy oceną ekspercką a stworzeniem listy preferencji. Wprowadzono też nowy element procedury decyzyjnej – tryb odwoławczy. Odwołanie może złożyć każdy z wnioskodawców, który złożył poprawny formalnie wniosek, nie uzyskał dofinansowania i uzyskał minimum 50 punktów oceny merytorycznej, społecznej i organizacyjnej.

Od 2012 listy publikowane na stronach internetowych MKiDN będą zawierać pełną informację dotyczącą oceny wniosków – nie tylko sumaryczną wartość punktową ocenionych projektów (jak w 2011), ale i indywidualne wskazania każdego eksperta/członka zespołu sterującego. Obywatele (nie tylko wnioskodawcy) będą mieli pełen wgląd w ocenę każdego wniosku.  Po decyzji o zamknięciu naboru do danego priorytetu publikowane będą również osobowe składy zespołów oceniających.

Unowocześnieniu ulegnie również sposób prezentacji list. Zamiast 3 plików PDF (wnioski rozpatrzone pozytywnie, negatywnie, błędne formalnie) pojawi się jedna dynamicznie generowana lista zawierająca pełną informację na temat rozstrzygnięć w ramach danego priorytetu. Będzie ja można przeszukiwać i sortować po wszystkich znajdujących się w niej danych.

Prezentacja Programu „Dziedzictwo kulturowe” (priorytety: Ochrona zabytków, Kultura ludowa, Wspieranie działań muzealnych, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) odbędzie się  4. lutego br. (sobota) o godz. 12.00 w siedzibie MKiDN.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.