233 mln zł na projekty kulturalne

233 mln zł to tegoroczny budżet tzw. "Programów Ministra".
233 mln zł na projekty kulturalne

Konferencja, na której podsumowano nabór wniosków, odbyła się 1. lutego. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zaprezentował najciekawsze projekty: wydarzenia artystyczne, kolekcje oraz promocja literatury i czytelnictwa.

„Programy Ministra” to mechanizm stanowiący podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć, festiwali, przeglądów czy wydawnictw. Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu państwa oraz Funduszu Promocji Kultury.

W tym roku znacznie uproszczono działania, jakie wnioskodawca musi podjąć po wypełnieniu wniosku w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta.  Nowe funkcje  formularzy elektronicznych pomagają w wypełnianiu aplikacji (sprawdzając poprawność wprowadzonych danych i  wskazując miejsca popełnienia błędów). Dzięki tym usprawnieniom , w tym roku było o prawie 1000 mniej błędnych formalnie wniosków. Ich liczba spadła trzykrotnie ( w  20 proc w 2011 r.  do 7 proc. w roku bieżącym).  Ponadto - nastąpiło  ujednolicenie wymogów formalno – finansowych.

Procedura decyzyjna – podobnie jak latach 2011 i 2010 - opiera się na ocenie eksperckiej. W przypadku 4 programów/priorytetów (Ochrona zabytków, Promesa, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Narodowe kolekcje sztuki współczesne) stosowany jest tryb zespołu sterującego.  Poważną zmianą jest usunięcie etapu wskazań Ministra pomiędzy oceną ekspercką a stworzeniem listy preferencji. Wprowadzono też nowy element procedury decyzyjnej – tryb odwoławczy. Odwołanie może złożyć każdy z wnioskodawców, który złożył poprawny formalnie wniosek, nie uzyskał dofinansowania i uzyskał minimum 50 punktów oceny merytorycznej, społecznej i organizacyjnej.

Od 2012 listy publikowane na stronach internetowych MKiDN będą zawierać pełną informację dotyczącą oceny wniosków – nie tylko sumaryczną wartość punktową ocenionych projektów (jak w 2011), ale i indywidualne wskazania każdego eksperta/członka zespołu sterującego. Obywatele (nie tylko wnioskodawcy) będą mieli pełen wgląd w ocenę każdego wniosku.  Po decyzji o zamknięciu naboru do danego priorytetu publikowane będą również osobowe składy zespołów oceniających.

Unowocześnieniu ulegnie również sposób prezentacji list. Zamiast 3 plików PDF (wnioski rozpatrzone pozytywnie, negatywnie, błędne formalnie) pojawi się jedna dynamicznie generowana lista zawierająca pełną informację na temat rozstrzygnięć w ramach danego priorytetu. Będzie ja można przeszukiwać i sortować po wszystkich znajdujących się w niej danych.

Prezentacja Programu „Dziedzictwo kulturowe” (priorytety: Ochrona zabytków, Kultura ludowa, Wspieranie działań muzealnych, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) odbędzie się  4. lutego br. (sobota) o godz. 12.00 w siedzibie MKiDN.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU