24 mln zł nadwyżki w budżecie woj. łódzkiego na 2015 r.

Dochody zaplanowano na poziomie ponad 811 mln zł, a wydatki mają wynieść ponad 787 mln zł. Nadwyżka ma zostać przeznaczona na spłatę m.in. długoterminowego kredytu i pożyczek.
24 mln zł nadwyżki w budżecie woj. łódzkiego na 2015 r.
fot.fotolia

Sesję budżetową sejmiku woj. łódzkiego zaplanowano na 27 stycznia - poinformował Jacek Grabarski z Urzędu Marszałkowskiego.

W projekcie budżetu, przygotowanym przez zarząd województwa dochody zostały zaplanowane na poziomie 811,7 mln zł. To o prawie 12,9 proc. mniej niż kwota dochodów w budżecie uchwalonym na 2014 r. Planowane dochody bieżące to ponad 604 mln zł (74,4 proc.), a dochody majątkowe mają przynieść ponad 207 mln zł.

Realizacja dochodów uzależniona będzie jednak m.in. od realizacji założonych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które stanowią jedno z najważniejszych źródeł dochodów samorządów województw. Prognozując je przyjęto plan na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 3,4 proc.

Dochody mają także pochodzić z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaży nieruchomości zbędnych dla prowadzenia działalności województwa oraz realizacji dochodów ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu UE.

Wydatki województwa łódzkiego w projekcie budżetu na 2015 r. określono na ponad 787 mln zł - to o niemal 11,8 proc. mniej niż kwota zapisana w budżecie na 2014 r. Wydatki na realizację zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości ponad 529 mln zł (67,15 proc. wydatków), a na zadania majątkowe - ponad 258 mln zł (32,85 proc.).

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości ponad 24 mln zł. W całości ma ona zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 12,5 mln zł, spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1,4 mln zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 10 mln zł.

W ocenie marszałka woj. łódzkiego Witolda Stępnia jest to budżet proinwestycyjny, zakładający nadwyżkę dochodów nad wydatkami z jednoczesną spłatą zadłużenia, które powstało w latach wielkich inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Do ich realizacji potrzebny był wkład własny.

Stępień podkreślił, że kolejny raz w budżecie województwa nie zakłada się deficytu, w związku z czym nie będzie potrzeby zaciągania kredytów bankowych czy emisji obligacji. "Wykorzystujemy ten moment, żeby w kolejnych latach, kiedy będziemy w pełni realizować możliwości wynikające z unijnej perspektywy 2014-2020, móc pozwolić sobie na zwiększenie wydatków, które stanowić będą wkład własny" - wyjaśnił Stępień.

Najwięcej wydatków inwestycyjnych zostanie przeznaczonych na: transport i łączność - 99 mln zł (38,38 proc wydatków majątkowych), administrację publiczną - 68,7 mln zł (26,56 proc.), przetwórstwo przemysłowe - 42,9 mln zł (16,6 proc.) oraz rolnictwo i łowiectwo - 34,9 mln zł (13,50 proc.).

Wśród inwestycji zaplanowanych w 2015 r. znajdą się m.in. realizacja drugiego etapu projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (19,7 mln zł), wydatki na zakup i modernizację pojazdów szynowych (15,7 mln zł) czy realizacja projektu Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (3.8 mln zł).

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU