24 mln zł z RPO trafi do Koszalina

W poniedziałek w Koszalinie podpisana zostanie umowa o dofinansowaniu z RPO przebudowy zewnętrznego pierścienia komunikacyjnego miasta.
Umowa o dofinansowaniu projektu „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zostanie podpisana w poniedziałek (26 lipca).

Powyższy projekt, którego beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin, realizowany jest w ramach priorytetowej Osi 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów. Dofinansowanie tej inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wyniosło 23 950 200 zł.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE