PARTNER PORTALU
  • BGK

32 mld deficytu budżetowego w 2013

  • PAP    9 maja 2012 - 19:29
32 mld deficytu budżetowego w 2013

W aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015 zapisano, że w 2013 r. deficyt budżetowy wyniesie 32 mld zł, w 2014 - 28 mld zł, a w 2015 r. - 22 mld zł - podał CIR w komunikacie ws. podjętej w środę przez rząd uchwały o WPFP.
- Dobre wyniki gospodarcze oraz skuteczne działania konsolidacyjne rządu w 2011 r. doprowadziły do radykalnej zmiany w sytuacji finansów publicznych. Przyrastający do 2010 r. deficyt sektora finansów publicznych, w 2011 r. zmniejszył się rekordowo - o 2,7 pkt proc. do 5,1 proc. PKB - napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Wskazano, że spadek deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2011 r. był przede wszystkim wynikiem spadku wydatków w relacji do PKB.
 
Zmiany po stronie wydatkowej dotyczyły wydatków socjalnych i spożycia publicznego, natomiast wzrost dochodów był związany ze zmianami systemowymi i wynikał z koniunktury gospodarczej.

Ponadto podano, że wyraźny spadek deficytu sektora oznaczał spadek deficytu strukturalnego (niezależnego od cyklów koniunkturalnych).
- W efekcie kontynuacja spadkowego trendu deficytu umożliwi Polsce w 2012 r., zgodnie z zaleceniami Rady UE, zredukowanie nadmiernego deficytu w sposób wiarygodny i trwały - zapewniono.

Zgodnie z komunikatem w br. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB. Od 2012 r. również relacja długu do PKB będzie się zmniejszać, tak by w 2013 r. zejść poniżej progu 50 proc., a w 2015 r. osiągnąć nieco ponad 47 proc.

Według WPFP główne priorytety polityki społeczno-gospodarczej związane są z konsolidacją fiskalną, wzrostem aktywności zawodowej, poprawą warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększeniem poziomu innowacyjności gospodarki oraz prywatyzacją, a także poprawą zarządzania aktywami Skarbu Państwa.

Jako cel polityki fiskalnej państwa wskazano zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w br., a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2015 r. (1 proc. PKB - PAP).

- Kluczową zmianą w stosunku do obecnych ram fiskalnych będzie położenie większego nacisku na zapewnienie trwałej równowagi sektora instytucji rządowych i samorządowych przez wprowadzenie stabilizującej reguły wydatkowej obejmującej cały sektor finansów publicznych. Dopełnieniem tej reguły będzie wprowadzenie prawnie wiążącego limitu dla deficytu podsektora samorządowego - podano w komunikacie CIR.

Dodano, że relacja państwowego długu publicznego do PKB nie przekroczy w latach 2012-2013 progu ostrożnościowego 55 proc.

- Należy zatem przyjąć, że stawki VAT w 2014 r. ulegną obniżeniu z 23 na 22 proc. oraz z 8 na 7 proc. W latach 2012-2015 nastąpią stopniowe, coroczne podwyżki stawek podatku akcyzowego na papierosy - napisano.

Wyjaśniono, że podwyżki te są związane z koniecznością osiągnięcia minimalnego poziomu akcyzy, który wymaga UE.

W komunikacie podano, że od 2013 r. nastąpią zmiany w PIT (zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska w expose - PAP), chodzi o wprowadzenie rocznego limitu stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów przez podatników osiągających przychody z praw autorskich, a także zmiany zasad przyznawania ulgi na dzieci oraz likwidację ulgi na internet.

- W perspektywie zakłada się także objęcie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Również inne zmiany, w tym reforma systemu emerytalnego będą sprzyjać poprawie sytuacji finansów publicznych - napisano.

Dodano, że Ministerstwo Finansów prognozuje, że realny wzrost PKB w 2012 r. wyniesie 2,5 proc., w 2013 - 2,9 proc., w 2014 - 3,2 proc, a w 2015 - 3,8 proc. "Przewiduje się, że średnioroczna inflacja w roku bieżącym wyniesie 4 proc. Na skutek szybko zmieniającej się sytuacji w Europie możliwe jest, że inflacja w drugiej połowie roku znacząco spadnie, co będzie miało wpływ na inflację w całym roku" - wskazano.

W aktualizacji przyjęto, że w 2013 r. inflacja będzie na poziomie 2,7 proc., w 2014 r. - 2,3 proc. i w 2015 r. - 2,5 proc. Przyjęto też, że stopa bezrobocia rejestrowanego w br. osiągnie 12,6 proc., w 2013 r. - 12,4 proc., w 2014 r. - 11,9 proc., a w 2015 r. spadnie do 11,4 proc.

Przewidziano, że dochody budżetu państwa w 2012 r. wyniosą 293,8 mld zł, w 2013 r. - 305,4 mld zł, w 2014 r. - 312,7 mld zł, a w 2015 r. - 330,3 mld zł.

Z kolei wydatki w br. zaplanowano na 328,8 mld zł (20,4 proc. PKB), w 2013 r. - na 337,4 mld zł (19,9 proc. PKB), w 2014 r. - na 340,7 mld zł (19,1 proc. PKB), a w 2015 r. - na 352,3 mld zł (18,5 proc. PKB).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.