40 mln na żłobki dla gmin

  • Anna Trojanowska
  • 20-02-2012
  • drukuj
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu "Maluch". W ramach konkursu gminy mogą ubiegać się o dotacje na żłobki. Do rozdysponowania jest 40 mln zł.
40 mln na żłobki dla gmin

W ramach konkursu „Maluch 2012” będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Na Program w 2012 r. przeznaczono kwotę 40 mln zł.

O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Podmioty niepubliczne i publiczne mogą brać udział w programie jako podmioty współpracujące z gminami na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Środki partnerów gminy oraz środki pozyskane z innych źródeł traktowane są na równi z wkładem własnym gminy.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2012 r., przy czym termin zakończenia zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2013 r.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

40 mln - brzmi dumnie!!! Koń by sie uśmiał...... Ile to bedzie? Po 5-10 tys zł na gmine? :)))))))

czytelnik, 2012-02-20 22:25:35 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE