PARTNER PORTALU
  • BGK

68 mln euro dla Małopolski

  • malopolskie.pl    9 lutego 2011 - 14:00
68 mln euro dla Małopolski

Ponad 68 mln euro otrzyma dodatkowo Małopolska na wsparcie projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz na usuwanie skutków powodzi. Pieniądze to premia za sprawne wdrażanie MRPO.
Podczas konferencji prasowej 9 lutego marszałek Marek Sowa i członek Zarządu Województwa Stanisław Sorys poinformowali, jak zostaną podzielone dodatkowe środki i wsparcie jakich dziedzin będzie priorytetem władz Województwa.

Małopolska otrzyma ponad 39 mln euro dodatkowych środków unijnych w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW), rozdzielanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na podstawie wyników poszczególnych regionów w wydatkowaniu funduszy europejskich. Do kwoty tej należy doliczyć środki z dostosowania technicznego i na projekty popowodziowe, co daje łącznie 68 mln euro dodatkowych środków.

- Małopolska może liczyć na dodatkowe środki: z Krajowej Rezerwy Wykonania - 39 386 870 euro i z dostosowania technicznego - 11 690 364 euro. Z dostosowania technicznego na usuwanie skutków powodzi otrzyma następne 14 511 586 euro oraz dodatkowo 2 560 868 euro z budżetu państwa – wyliczał Marek Sowa.

Środki w ramach KRW podzielone zostały zgodnie z metodologią przygotowaną jeszcze pod koniec 2009 r.  Biorąc pod uwagę kryterium wykorzystania środków wspólnotowych (wielkość środków UE we wnioskach o płatność w odniesieniu do całości alokacji) Małopolska osiągnęła 31,16%. Jest to 3. wynikiem w kraju po województwach: opolskim i lubuskim i jest to najlepszy wynik w gronie dużych województw.

W ramach kryterium dopuszczającego (konieczność certyfikowania minimum 20% środków Programu do Komisji Europejskiej), Małopolska osiągnęła poziom 27,39% co stanowi 7. wynik w kraju. Pod względem kontraktacji (poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji w ramach tzw. prolizbońskich obszarów wsparcia) najlepiej region wypadał w obszarze energii, zajmując 1. miejsce w kraju. Uwzględniając wyniki w poszczególnych kryteriach i obszarach Małopolska w łącznej klasyfikacji KRW zajęła miejsce 6., co oznacza przyznanie dodatkowych środków  w wysokości 39 386 870 euro. 

Oprócz wsparcia ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania, Małopolska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzyma dodatkowe środki w ramach dostosowania technicznego w wysokości 26 mln euro (ze środków unijnych). W ramach tych środków 14,5 mln euro ma zostać przeznaczone na usuwanie szkód po zeszłorocznej powodzi na terenie pięciu najbardziej poszkodowanych gmin Małopolski.

Podział ze środków dostosowania technicznego na poszczególne regiony został dokonany według  prostego przeliczenia, że każdy Regionalny Program Operacyjny zostanie powiększony o 0,9% swej dotychczasowej alokacji. Natomiast wysokość środków na usuwanie skutków powodzi dostępnych w Małopolsce wynika z analizy potrzeb w 8 regionach dotkniętych powodzią zestawionych z dostępnymi z dostosowania technicznego środkami (50 mln euro). Ponadto, działania mające na celu likwidację skutków powodzi zostaną wsparte środkami z budżetu państwa w wysokości 2,5 mln euro. Daje to kwotę ponad 17 mln euro na usuwanie skutków powodzi.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Zagłębiak, 2011-02-09 15:02:57

    A Zagłębie jest częścią Małopolski czy Śląska?