PARTNER PORTALU
  • BGK

686,4 mln zł na wsparcie kluczowych inwestycji

  • GK    14 sierpnia 2013 - 11:27
686,4 mln zł na wsparcie kluczowych inwestycji

Korzystniejsze zasady wsparcia dla inwestycji zagranicznych i polskich spowodują większy ich napływ do regionów o najniższej stopie bezrobocia.
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020".

Głównym celem zmian wprowadzonych do programu, który rząd przyjął w lipcu 2011 r. jest zwiększenie atrakcyjności Polski dla inwestorów zarówno zagranicznych, jak i polskich.

Mimo spowolnienia tempa napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2008-2009 oraz w okresie tzw. drugiej fali kryzysu (lata 2011-2012) Polska odnotowuje stały ich napływ.

Poszczególne regiony oferują inwestorom korzystne warunki dla działalności gospodarczej, usługowej oraz działalności zaawansowanej technologicznie. Chodzi o wysokie kwalifikacje pracowników, stosunkowo niskie koszty pracy, stabilność polityczną i gospodarczą oraz łatwy dostęp do rynków UE.

Atutem jest także obszar nowoczesnych usług - usługi księgowe, finansowe, wsparcie działów kadr, usługi, logistyczne, informatyczne związane z badaniami naukowymi oraz wysoko zaawansowane technologicznie dziedziny przemysłu.

Utrzymanie przez Polskę pozycji kraju atrakcyjnego dla lokalizacji BIZ pozwoli zwiększyć potencjał gospodarki oraz poprawi konkurencyjność przedsiębiorstw.

Najważniejsze zmiany zaproponowane w programie dotyczą obniżenia parametrów znaczących projektów z 1 mld zł kosztów kwalifikowanych i 500 miejsc pracy do poziomu 750 mln zł i 200 miejsc pracy lub 500 mln zł i 500 miejsc pracy.

Przewiduje się też dopuszczenie, w uzasadnionych przypadkach, dłuższego okresu finansowania inwestycji, nie dłużej jednak niż do końca 2020 r.

Program przewiduje również dopuszczenie możliwości udzielania wsparcia inwestycjom produkcyjnym realizowanym w powiatach o stopie bezrobocia poniżej 75 proc. średniej krajowej.

Zaproponowano, by w tych miejscach mogły powstawać inwestycje gwarantujące 500 nowych miejsc pracy przy nakładach 500 mln zł lub 200 miejsc pracy i 750 mln zł. Zniesienie tego zakazu ma szczególne znaczenie dla regionu Polski wschodniej, gdzie stopa bezrobocia wśród młodych jest wysoka.

Program daje możliwość zwiększenia wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji dla projektów przewyższających znacznie minimalne progi. Do tej pory wysokość dopuszczalnego wsparcia dla tych projektów była często nieatrakcyjna dla inwestora i nie zachęcała go do lokowania w Polsce inwestycji.

Dla inwestycji o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln zł (200 nowych miejsc pracy) lub minimalnych kosztach 500 mln zł (500 miejsc pracy) wysokość wsparcia zwiększy się o 4 proc. pod warunkiem, że dotacja nie będzie łączona z inną pomocą regionalną w postaci dotacji z budżetu państwa, z programów współfinansowanych środkami unijnymi lub ze zwolnieniami podatkowymi w specjalnych strefach.

Rząd chce też obniżenia wymogu minimalnych kosztów inwestycji z 3 mln zł do 1,5 mln zł dla sektora badawczo-rozwojowego oraz dopuszczenia wspierania projektów B+R z tytułu kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Z praktyki wynika, że projekty te, towarzyszące projektom produkcyjnym, wymagają znaczących nakładów - od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, chodzi np. o wyposażenie laboratoriów czy zakup maszyn do testowania. W związku z tym wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy nie jest dostateczną zachętą dla inwestora.

Dlatego proponuje się wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji o wartości co najmniej 10 mln zł i tworzącej minimum 35 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Wsparcie przyfabrycznej działalności B+R daje większe możliwości rozwojowe.


Zwiększone będzie wsparcie dla inwestycji realizowanych w jednym z 5 województw Polski Wschodniej. Inwestycje realizowane w tym regionie mogą obecnie otrzymać premię w wysokości 8 proc., co nie jest wystarczającą zachętą. Dlatego dla inwestycji realizowanych w tym regionie zaproponowano premię w wysokości 20 proc. na tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększone - o 5 proc. - wsparcie na koszty inwestycji.

Oczekuje się, że nowe, korzystniejsze zasady udzielania wsparcia dla inwestycji zagranicznych i polskich spowodują większy napływ inwestycji, w tym do regionów o najniższej stopie bezrobocia.

Program o wartości 686,4 mln zł jest w całości finansowany z budżetu państwa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (1)

  • kolejorz, 2013-08-14 14:47:28

    Ministerialni piastownicy stanowisk działając wspólnie i w porozumieniu kupili Pendolinoza za przeszło 1mld 600 mln zł. we Włoszech dając miejsca pracy Włochom i Francuzom ale żeby było jeszcze ciekawiej to w Polsce jeszcze nie są gotowe tory i nie ma zatwierdzonych standardów bezpieczeństwa do 250 ...km/godz przez UTK. Dlatego jest pytanie po co kupiono te składy chyba po to żeby stały i rdzewiały przez co najmniej dwa lata aby nabywca stracił gwarancję i aby co niektórzy decydenci mieli "dobre poczucie dobrze spełnionego obowiazku" i jest pytanie czy to jest tworzenie miejsc pracy w Polsce, czy nabijanie porfeli innym i DLACZEGO?????  rozwińNAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: