PARTNER PORTALU
  • BGK

Absolutorium dla burmistrza Konstancina

  • www.Konstancin24.eu    11 lipca 2012 - 10:35
Absolutorium dla burmistrza Konstancina

Rada Miejska Konstancina-Jeziorny udzieliła burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
Zarówno dochody gminy, jak i wydatki były o kilkanaście procent wyższe niż w 2010 roku. Samorząd zanotował dochody w wysokości prawie 120 mln zł, a wydał nieco ponad 111 mln zł.

Mimo że sesja absolutoryjna zazwyczaj budzi emocje jedynie wśród samorządowców, warto podkreślić, że w myśl prawa, są to jedne z najważniejszych obrad w roku. Rada miejska uchwala budżet, a następnie kontrolując jego wykonanie przez burmistrza, podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium za jego należyte wykonanie.

Mimo że są to raczej marginalne sytuacje, rada miejska mogłaby podjąć decyzję o nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium. Konsekwencją takiej uchwały mogłoby być referendum, podczas którego mieszkańcy zadecydowaliby o odwołaniu burmistrza.

Jednak, żeby doszło do takiej sytuacji radni musieliby wykazać, że Kazimierz Jańczuk rzeczywiście popełnił rażące błędy, a następnie większością głosów najpierw podjąć decyzję o nieudzieleniu absolutorium, a potem zdecydować o referendum.

W tym przypadku zarówno radni z komisją rewizyjną na czele, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie ocenili finansowe poczynania Kazimierza Jańczuka. 18 radnych było za udzieleniem absolutorium, a dwóch wstrzymało się od głosu, nikt spośród samorządowców nie był przeciwny.

Dochody w 2011 roku ogółem zrealizowano w kwocie 119.901.671,58 zł, co stanowiło 103,39 % planu po zmianach i oznacza wzrost w stosunku do 2010 roku o ok. 18,6 %. Natomiast wydatki wykonano w wysokości 111.066.279,73 zł, tj. w 92,4 % planu (8,8 mln złotych nadwyżki budżetowej).

Były one wyższe o ok. 19,4 % od wydatków poniesionych w 2010 roku. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w prawie 88 %. Samorząd wydał 22 spośród zaplanowanych na ten cel 25 mln złotych.

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.