PARTNER PORTALU
  • BGK

Absolutorium dla marszałka Adama Struzika

  • PAP/AT    24 czerwca 2013 - 14:25
Absolutorium dla marszałka Adama Struzika

Radni udzielili absolutorium marszałkowi Adamowi Struzikowi i zarządowi województwa mazowieckiego za wykonanie budżetu w roku 2012.
- Dziękuję radnym województwa za zaufanie, tym bardziej, że nie był to rok łatwy. Musieliśmy się zmierzyć ze skutkami kryzysu, dostosować budżet do nowych, twardszych realiów i podejmować szereg trudnych interwencji - czy to w sprawie finansowania naszych szpitali, czy też „janosikowego". Mimo mało korzystnych okoliczności udało nam się ustabilizować sytuację i zrealizować budżet na poziomie 96,49 proc. Priorytetem było dla nas sprawne realizowanie inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych - podsumował marszałek Adam Struzik.

W 2012 r. budżet województwa, który wyniósł 2,5 mld zł, został zrealizowany na poziomie 96,49 proc. Mimo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej skutkami kryzysu udało się kontynuować szereg ważnych inwestycji - w służbie zdrowia, kulturze czy infrastrukturze drogowej. Plan na zadania inwestycyjne został wykonany na poziomie 92,97 proc.

- Walka o interesy regionu w realiach kryzysu jest prawdziwym sprawdzianem dla każdego samorządowca. To czas trudnych decyzji dla rządzących i łatwej, często populistycznej krytyki ze strony oponentów. Łatwiej jest bowiem negować, aniżeli konstruktywnie wspierać. Przed nami kolejne wyzwania. Dalsza walka ze skutkami kryzysu i niezwykle ważne negocjacje wsparcia unijnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 - dodał marszałek.

Dzięki podjętym przez zarząd województwa oszczędnościom, sytuacja finansowa województwa w 2012 r. była stabilna. Niestety, ciągle dużym obciążeniem dla budżetu było „janosikowe".

Region musiał oddać innym województwom aż 658 mln zł. Również wskaźniki zadłużenia ustabilizowały się i poziom zadłużenia nie osiągnął ustawowego progu 60 proc. Z uwagi na dynamiczne zmiany wpływów podatkowych z tytułu CIT i PIT, budżet województwa musiał być na bieżąco dostosowywany do zmiennej koniunktury.

Nie spełniły się bowiem pierwotne optymistyczne założenia Rady Ministrów dotyczące wzrostu dochodów budżetu państwa, w oparciu o które konstruowany był pierwotny plan. Ostatecznie wykonanie CIT w 2012 r. było o 1,5 proc. niższe w stosunku do 2011 r. Przyczyną spadku wpływów była pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorców, a to właśnie wpływy z tytułu CIT stanowią fundament dochodów województwa.

Mimo niesprzyjającej koniunktury udało się jednak kontynuować szereg ważnych inwestycji. - Choć kryzys uderzył w nas i nasze instytucje, te jednak, co należy wyraźnie podkreślić, potrafiły odnaleźć się w trudnej rzeczywistości i skutecznie sięgały po środki unijne - podkreśla marszałek Adam Struzik. - W sumie pozyskały ponad 915 mln zł na 104 projekty, zarówno inwestycyjne, jak i społeczne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa na lata 2012-2034 w dziale drogi ujęto 35 przedsięwzięć. Ich planowana wartość w 2012 r. wyniosła 163 624 760 zł, z czego środki własne województwa mazowieckiego stanowiły 61 000 361 zł, a z UE - 75 003 693 zł. Ponad 25 mln zł to dotacja z budżetu państwa. Do końca 2012 r. zrealizowano 91,87 proc. planu - wydatkowano 150 322 739 zł.

W 2012 r. zakończono m.in. rozbudowę dróg wojewódzkich: nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk oraz nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w Konstancinie Jeziornie. Odbudowano także drogę wojewódzką nr 575 wraz z odbudową mostu na rzece Bzura oraz przebudowano drogę wojewódzką nr 787 - przejście przez m. Sucha.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.