PARTNER PORTALU
  • BGK

Absolutorium dla zarządu śląskiego

  • BEZ    21 kwietnia 2010 - 14:00

Po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2009, radni stosunkiem głosów: 28 za, 10 przeciw i 3 wstrzymujące udzielili Zarządowi Województwa absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
W ubiegłym roku wydatki budżetu Województwa zamknęły się kwotą 1,7 mld zł. Wykonano w ten sposób 72% planu po zmianach dokonanych w ciągu roku. Dochody budżetu wykonane natomiast w 73% wyniosły 1,5 mld zł. Taki stopień realizacji założeń budżetowych był spowodowany w znacznej mierze nieprzekazaniem do budżetu Województwa środków z dotacji rozwojowej.

W ubiegłym roku największe wydatki przeznaczono na transport – 677,8 mln zł, oświatę i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe – 150 mln zł, ochronę zdrowia – 156,4 mln zł, pomoc i opiekę społeczną – 206,2 mln zł oraz kulturę – 165 mln zł.

Zarząd Województwa Śląskiego udzielił pożyczek zakładom opieki zdrowotnej na łączną kwotę 18,6 mln zł.
W ubiegłym roku wpływy z udziału Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły ok. 392,8 mln zł, co stanowiło 89,3% planu. Z podatku od osób fizycznych do budżetu województwa odprowadzono 119 mln zł, przekraczając w ten sposób plan o ok. 8%.

Do głównych zadań inwestycyjnych w ubiegłym roku należała m.in. kontynuacja modernizacji Stadionu Śląskiego. Przygotowano przetarg na wykonanie zadaszenia oraz poszerzono funkcje stadionu o imprezy lekkoatletyczne. Kontynuowano prace nad przedłużeniem przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku Dąbrowy Górniczej. W dziedzinie ochrony zdrowia rozpoczęto procedury prywatyzacyjne.

Od 1 stycznia 2009 Samorząd Województwa przejął od Miasta Chorzowa do prowadzenia Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Także Śląski Ogród Zoologiczny przez pełne 12 miesięcy był już na utrzymaniu województwa.

Na mocy ustawy kompetencyjnej Województwo przejęło także nowe zadania m. in. Zespół Parków Krajobrazowych.

Podczas sesji marszałek Bogusław Śmigielski omówił wynik finansowy Województwa.

- Różnica między dochodami i wydatkami budżetu jest ujemna, co oznacza deficyt budżetowy w kwocie ok. 196 mln zł. Uzyskaliśmy jednak tzw. skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich wynikającą z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych, z której zostały wyeliminowane przepływy finansowe między jednostkami sektora finansów publicznych. Do takich przepływów należy kwota 62,5 mln zł pożyczek dla szpitali udzielonych z budżetu województwa, które są wieloletnimi należnościami cywilno-prawnymi. Ostatecznie więc kwota netto skumulowanej nadwyżki wynosi ok. 45,8 mln zł – podsumował Bogusław Śmigielski. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.