PARTNER PORTALU
  • BGK

Aby wójt mógł działać non profit

  • pt    20 grudnia 2013 - 12:10
Aby wójt mógł działać non profit

Pozwólmy wójtom czy burmistrzom na podejmowanie działalności w spółkach czy stowarzyszeniach pod warunkiem, że nie będą czerpać z tego korzyści – proponuje grupa posłów.




Grupa posłów SLD złożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Posłowie chcą, żeby wójtowie, burmistrzowie , prezydenci, członkowie zarządów powiatów i województw mogli zasiadać jako przedstawicieli rad gmin, powiatów, czy sejmików w organach zarządzających stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą oraz w organach zarządzających organizacji pozarządowych – prowadzących działalność non profit.

Jak argumentują parlamentarzyści z kontroli przeprowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wynika, że i tak zdarzają się przypadki zasiadania samorządowców jako przedstawicieli rad gmin, powiatów, czy sejmików we władzach stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych.

Przepis wyklucza jednak jakiekolwiek zarządzanie, czy wykonywanie przedstawicielstwa w działalności gospodarczej. Ustawodawca nie uzależnia oceny przekroczenia przepisów od przeznaczenia dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, czy organizację pozarządową na cele statutowe bądź osiągania z tego tytułu dochodów przez osobę zarządzającą.

Sankcją za naruszenie wymienionego przepisu jest, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., odwołanie samorządowca z pełnionej funkcji lub rozwiązanie z nim umowy o pracę, czy też wygaśnięcie mandatu wójta, burmistrza lub prezydenta.

Posłowie SLD argumentują, że stosowanie przez np. CBA wprost przepisu art. 4 pkt 6 w/w ustawy prowadzi do sytuacji, gdy przedstawiciel samorządu działając darmowo i w dobrej wierze na rzecz delegującej go rady traci swoje stanowisko.

Jak tłumaczą wnioskodawcy intencją nowelizacji jest zapobieżenie takim przypadkom i stworzenie samorządowcom możliwości legalnego działania,
oczywiście bez otrzymywania jakiejkolwiek gratyfikacji.

Jak można przeczytać w poselskim wniosku dokonanie proponowanej zmiany wprowadzi jasne i czyste zasady wykonywania przez samorządowców zleconych im przez organy uchwałodawcze czynności.

Posłowie zauważają, że ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. przewiduje wyjątki od omawianej zasady (np. art. 6 ust. 1 i 2), a nowelizacja wprowadziłaby jeszcze jeden wyjątek.

- Wejście w życie noweli będzie więc miało pozytywne skutki społeczne i prawne, ale także gospodarcze – dodają. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.