PARTNER PORTALU
  • BGK

Agencja Fitch chwali Wielkopolskę

  • bad    8 marca 2015 - 17:20
Agencja Fitch chwali Wielkopolskę
Agencja Fitch Ratings potwierdziła ratingi Wielkopolski. Fot. Fotolia

Agencja Fitch Ratings potwierdziła ratingi Wielkopolski dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „A-”, dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”.
Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną. W raporcie agencja podkreśliła, że tak dobre wyniki operacyjne województwa to efekt dobrego zarządzania strategicznego i finansowego realizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. To również potwierdzenie wysokiej zdolności do finansowania inwestycji ze środków własnych oraz bezpiecznych wskaźników zadłużenia.

Ratingi uwzględniają także spodziewaną stabilizację zadłużenia w latach 2015-2016, w związku z niższymi potrzebami pożyczkowymi województwa. Biorą również pod uwagę ryzyko pośrednie, wynikające z sektora ochrony zdrowia, który może wymagać wsparcia finansowego ze strony województwa w średnim okresie.

Czytaj też: Fitch potwierdził rating Katowic

Wyniki operacyjne Wielkopolski są od lat bardzo dobre i Fitch zakłada, że takie pozostaną w średnim okresie. Według szacunków Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2014r., między innymi z powodu wyższych niż planowane dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz w wyniku skutecznej polityki kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, nadwyżka operacyjna była wysoka i wyniosła 24,3% dochodów operacyjnych (18,4% w 2013r.).

Fitch zakłada, że w latach 2015-2016 marża operacyjna Wielkopolski wyniesie przynajmniej 17%, co odpowiadać będzie nadwyżce operacyjnej w wysokości 160 mln zł. Nadwyżka operacyjna na takim poziomie będzie 3x wyższa niż obsługa zadłużenia (spłata kapitału oraz odsetki).

Fitch szacuje, że wydatki majątkowe województwa zmaleją w latach 2015-2016 do 250 mln zł rocznie z 540 mln zł w latach 2011-2014, gdyż obecnie realizowane inwestycje znajdują się w fazie końcowej, a rozpoczęcie nowych projektów, współfinansowanych z budżetu UE na lata 2014-2020, może zająć trochę czasu. Jednakże, wydatki majątkowe będą nadal stanowiły ponad 20% wydatków ogółem. Większość z nich będzie finansowana nadwyżką bieżącą oraz dochodami majątkowymi (w tym z UE), co ogranicza potrzeby Wielkopolski do finansowania inwestycji długiem.

Fitch docenił, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi ostrożną politykę zarządzania długiem, dążąc do utrzymywania długiego i równomiernego profilu zadłużenia oraz ograniczając koszty obsługi długu. Wysokie nadwyżki bieżące wykonane w latach 2013 i 2014, przyczyniły się do zmniejszenia potrzeb pożyczkowych Wielkopolski,

W związku z powyższym władze województwa spodziewa się, że zadłużenie województwa ustabilizuje się w latach 2015-2016 na poziomie 550 mln zł (502,5 mln zł na koniec 2014r.) lub umiarkowane 60% dochodów bieżących. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej może się nieznacznie osłabić do około 4 lat (2,3 roku w 2014r.), ale pozostanie znacznie niższy od średniej ważonej zapadalności długu szacowanej około 10 lat.

Jednostki ochrony zdrowia podległe województwu mogą wymagać wsparcia finansowego ze strony Wielkopolski w średnim okresie w postaci poręczeń, podnoszenia kapitału lub pożyczek. Nie powinno to jednak wywołać dużej presji na budżet województwa, a tym samym na rating Wielkopolski. Dodatkowo, dzięki ścisłemu monitorowaniu sytuacji finansowej SPZOZ oraz trwającym procesom ich restrukturyzacji, sytuacja finansowa sektora ochrony zdrowia w Wielkopolsce poprawiła się i jest lepsza niż w wielu innych województwach w Polsce.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.