PARTNER PORTALU
  • BGK

Akcja ratunkowa usługi powszechnej

  • GK    16 kwietnia 2012 - 07:37
Akcja ratunkowa usługi powszechnej

Telekomunikacja Polska chce zlikwidować w 2012 r. ok. 10 tys. automatów telefonicznych. Te najbardziej potrzebne lokalnej społeczności będą mogły ocalić samorządy, dopłacając do ich utrzymania.
Telekomunikacja Polska SA w 2006 r. została wyznaczona przez prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na operatora mającego świadczyć usługę publiczną do 9 maja 2011 r. Po tym terminie prezes UKE nie wskazała operatora, który miałby dalej realizować zadanie. W efekcie z polskich miast i wsi znikają budki z automatami telefonicznymi. W 2011 r., w skali kraju, zlikwidowano 10 tys. automatów.

Według posła Edwarda Siarki, w tym roku TP SA zamierza skasować podobną ilość automatów. To, jak tłumaczy, jest niepokojące, bo sieć telekomunikacyjna nie jest równomierna i nadal są tzw. białe plamy na mapie komunikacji telefonicznej. – W związku z tym pojawia się pytanie, czy pani prezes, podejmując decyzję o niewyznaczeniu operatora mającego świadczyć tzw. usługi powszechne, jest przekonana, iż każdy obywatel w Polsce ma zapewniony równy dostęp do podstawowych usług telekomunikacyjnych – stwierdził Edward Siarka w interpelacji do ministra administracji i cyfryzacji.

Odpowiadając na interpelację, Igor Ostrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zaznaczył, że jego wyjaśnienia uwzględniają stanowisko prezes UKE. Poinformował, że prezes UKE nie wszczęła procedury wyznaczenia przedsiębiorcy bądź przedsiębiorców zobowiązanych do świadczenia usługi powszechnej, ze względu na potrzebę zmiany obecnego modelu świadczenia tej usługi, który jest nieefektywny i nieadekwatny do aktualnych potrzeb użytkowników oraz stanu rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Wiceminister dodał, że aktualnie trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne. Prezes UKE przedstawiła swoje propozycje zmian, m.in. w zakresie modelu świadczenia usługi powszechnej w Polsce. W przygotowywanym projekcie proponuje się, aby decyzję o wyborze przedsiębiorcy zobowiązanego do świadczenia usług składających się na usługę powszechną podejmował prezes UKE, po dokonaniu oceny rynku, w szczególności pod względem dostępności, jakości i przystępności cenowej usług składających się na usługę powszechną.

<!-- pagebreak //-->

Jeśli chodzi o likwidację publicznych aparatów samoinkasujących, to prezes UKE, analizując obecną sytuację, wskazuje na zmniejszające się zainteresowanie konsumentów korzystaniem z tych urządzeń. Badanie stopnia zaspokojenia potrzeb konsumentów na te usługi przeprowadzone w 2009 r. wskazują, że tylko 8 proc. ogółu respondentów w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie korzystało z automatów, a ok. 80 proc. ankietowanych nie byłoby skłonnych częściej z nich korzystać, nawet gdyby ceny za połączenia były niższe.
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.